Virtual City

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 13 сеп. 2003

Един въпрос не ми дава мира напоследък – кое кара производителите на игри да правят клонинги на известни хитови заглавия, при положение че от крайния резултат лъха на евтина имитация. Всеки от вас сигурно се сеща за поне три примера в тази посока. Обзалагам се, че и вие предпочитате оригиналите, но ви се е налагало, по една или друга причина, да се сблъскате с техните копия. Ето че и аз изладнах в тази не особено приятна ситуация. И съм натоварена с нелеката задача да подтисна своите пристрастия и да изкажа впечатленията си обективно.

Целта

в настоящето виртуално приключение е да построите град. Нещо в духа на Вапцаровия призив “Да строим завод!”. Имате на разположение шест типа селищa, по чийто модел развивате и управлявате своето дигитално обиталище:

Culture Rich City толерира изграждането на културните институции – теарти, кина, университети, паметници на културата.

Enviromental Friendly City не допуска развитие на тежка индустрия и изисква съблюдаване на строги правила за опазване на околната среда.

Future City Complex е базиран на високоскоростните комуникации и връзки между различните части на града.

High Tech City донякъде наподобява предишния тип като залага и на компютърно базирани управленски структури.

В Planned City зонирането е строго дефинирано. Тоест районите са ясно обособени.

Що се касае до последователността и правилата, изброените градски структури обаче предлагат мнимо разнообразие, тъй като са основани на идентични принципи на изграждане. Започвате с

райониране на площите

за живеене, бизнес и производство. Следва изграждане на инфраструктурата, на водопроводната мрежа и на елетрозахранването. Продължавате с построяването на полезните и привличащи нови жители сгради от типа на училища, болници, полицейска служба и т.н.
Инструментариумът е обособен в логически групи – за типове сгради и дейности по градоустройство.

В ролята си на кмет имате осигурен достъп до различна статистическа информация – за текущите ви финанси и за състоянието, в което се намират различни аспекти на града – население, ниво на престъпност и замърсяване на водата и въздуха, здравословно състояние на гражданите и прочие. Уви, интерфейсът прави достъпа до тези данни тромав и неудобен. Единствено индикаторът RCI е изнесен в главния контролен панел. За сметка на това поне имате вграден CD Player, което все пак е полезно като се има пред вид, че играете на фона на един и същи повтарящ се мотив от класическата музика. Липсата на Free Mode налага ограничаване в рамките на предварително избрания градски облик. Не може да правите каквато и да била връзка между различни градове и така да имате достъп до симулация на мегаполис-икономика.

Най-дразнещи

са натрапващите се прилики със SimCity –  логиката на управление и изграждане на града и принципната структура на играта. Уви, тук става въпрос за чиста проба менте на градоустройствения симулатор. Ако той не беше една от любимите ми игри, предубедеността по отношение на Virtual Сity вероятно нямаше да бъде толкова силно изразена. Но при графичен интерфейс, сякаш взет на заем от някоя Интернет страница, не хранете илюзии, че може да се забавлявате повече от няколко часа. Освен ако не познавате оригинала или критериите ви по отношение качеството на игрите все още не са формирани.

Автор: desi|re