UpdateStar

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

След като качите UpdateStar и укажете кои програми да следи за ъпдейти, просто я оставяте на мира за някакво време да провери кое до коя версия е докарано (зависи от колко програми сте избрали да провери за нови версии)- След това тя най-прилежно ви докладва с линкове за теглене на самия ъпдейт!

Автор: Пеню Дачев