The Secret of Monkey Island: Special Edition

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Постижения (аchievements):

Determined – Изиграйте играта без да чийтвате.

Escape Artist – Избягайте от канибалския лов пет пъти.

Guybrush Kicks Butt  – Завършете последната част Guybrush Kicks Butt.

Human Cannonball –  Завършете играта за колкото може по-късо време.

RecordKeeper – Съберете всички бележки от и към Herman Toothrot, LeChuck и канибалите

Ten Minutes Later… (10) – Задръжте дъха си точно десет минути.

The Journey  – Завършете втората част: The Journey.

The Three Trials (25) – Завършете първата част: The Three Trials.

Under Monkey Island (25) – Завършете третата част: Under Monkey Island.

Автор: