Star Wars: The Force Unleashed

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 24 мар. 2009

В in-game cheat менюто въведи.

holocron – Iгра в Сит роба
HRMXRKVEN – Игра с Darth Vader
KBVMSEVNM – Игра с Kento
lightsaber – Увеличава силата на светлинният ти меч
mandalore – Игра с  Rom Kota
QSSPVENXO – Увеличава издръжливостта ти
TVENCVMJZ – Неограничен запас Force Energy
wookiee – Игра в джедайска роба

Автор: