Smart Favorites

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 09 сеп. 2008

Да организирате фейвъритс, да ги подредите по желан от вас начин и да check-нете дали няма водещи към никъде, е тегава задача. Но тя може да бъде изпълнена на един дъх от Smart Favorites. Овен това в нея има и проверка за дубликати и дори защита с парола на базата ви с посещавани Интернет места!

Автор: Пеню Дачев