SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 06 мар. 2009

Стартирайте играта с “C:Program FilesHuman Head StudiosPreyPrey.exe” +set com_allowconsole 1″ за достъп до конзолата.

По време на игра натиснете [Ctrl] + [Alt] + ~ и въведете.

ClosePortal – затваря портал

give [предмет] – дава избрания предмет. Пълният списък е:all, health, ammo, weapon_bow, weapon_wrench, weapon_rifle, weapon_crawlergrenade, weapon_soulstripper, weapon_autocannon, weapon_hiderweapon, weapon_rocketlauncher, ammo_rifle, ammo_autocannon, ammo_hiderweapon, ammo_rocketlauncher

god –  неуязвимост

kill – самоубийство

 

Автор: