Mirror’s Edge

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 25 мар. 2009

За да използваш кодовете, трябва да промениш файла TdInput.ini, намиращ се в \My Documents\EA Games\Mirror’s Edge\TdGame\Config директорията с Notepad.Промени редовете:

Bindings=(Name=”D”,Command=”GBA_StrafeRight”,Control=False,Shift=False,Alt=False)

Така ако искаш God Mode режима да се стартира от [F2], трябва да добавиш:

Bindings=(Name=”F2″,Command=”god”,Control=False,Shift=False,Alt=False)

Всички команди са:
god – God Mode
jesus – Jesus Mode
dropme – Свободна камера
FreeFlightCamera – Сменя камерата от първо в трето лице
ammo – Амуниции
loadfullinventory – Всички оръжия
stat xunit – Показва кадрите в секунда
slomo 0.4 – Slo-Mo Mode ON
slomo 1.0 – Slo-Mo Mode OFF
LockAllLevels – Заключва всички мисии
UnlockAllLevels – Отключва всички мисии
LockAllTT – Заключва всички Time Trials
UnlockAllTT – Отключва всички Time Trials
Leipzig – По всички телени мрежи тече ток.

Автор: