Might & Magic IV

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 31 авг. 1998

Весеки нов брой – нова рубрика! Май така започнахме да правим в нашето списание – и целта е, разбира се, да се опитаме да ви помогнем, за да губите по-малко време (и да ви остане повече за игра!) в разучаването на някои хубави, но действително много бавни за изучаване игри!

И така, темата на този брой е Might and Magic IV:
Party creation

Към играта е предвидена група герои за Quick Start, но естествено истинският майстор не може да остави такава важна работа на някакви си програмисти, така че започваме: основният принцип е елементарен – играта неслучайно е наречена Might & MAGIC: можете да спечелите с група само от 4 knights, но значително по-лесно ще ви е да спечелите с група, съставена само от 4 sоrcerеrs! Ето по тази причина здравият разум изисква да включите spellcasters, разполагащи с възможност да използват всички налични видове магия – а те в M&M IV са ДЕВЕТ – и към всеки тип има по единадесет различни spells. За щастие нещата не са толкова сложни – деветте вида са разпределени в три групи: Cleric type – spirit, body, mind; Sorcerer type – fire, air, water, earth; и light/dark magic. Възможните класове персонажи не са много – само шест – и това на практика ограничава „разумните комбинации“ от герои до десетина. За подробни данни за класовете можете да използвате Табл. 1, но по принцип шестте налични класа всъщност са образувани чрез комбиниране: knight; cleric; sorcerer; knight+cleric=paladin; knight+sorcerer=archer; cleric+sorcerer=druid. Единствено рицарят не може да използва абсолютно никаква магия. И едно изключение – light/dark magic може да се използва само от „чистите“ spellcasters, т.е. само от cleric и sorcerer (но не и от друида).

Една от най-балансираните възможни комбинации е „Paladin-Archer-Cleric-Sorcerer“

Не е трудно да се забележи наличието на по двама spellcasters от абсолютно всяка група; слабото място на тази четворка е магьосникът – ще трябва да полагате специални грижи за неговото здраве поне до средата на играта. Малко по-силна група е „Knight-Archer-Cleric-Druid“ – недостатъкът на тази комбинация е наличието на само един spellcaster с light/dark magic; за сметка на това друидът можете да използва щит, а и набира по-бързо hit-points от магьосника… Разбира се, това са само примерни комбинации – никой не може да ви попречи да си набележите каквато ви хареса друга „великолепна четворка“.
Ако сте обърнали внимание, комбинацията от „quick start“ e именно „Paladin-Archer-Cleric-Sorcerer“ – почти идеалнa, стига само да си бяха направили труда за малко „fine tuning“: става въпрос за разпределението и преразпределението на 50-те точки по седемте основни характеристики на персонажите! И действително – в самия New Sorpigal има кладенец, който „безплатно“ увеличава показателя „luck“ на всеки до 15 (и понеже е на „порции“ по 2, на практика може да постигнете и 16). При това положение всяка точка, заделена за „luck“ при създаването на характерите, си е жива загуба – не само това, естествено можем бързо да свалим по 2 т. „luck“ от всеки герой – и ето как вече имаме 58 т. за началото! По-нататък – за какво са му на рицаря intellect и personality – хайде по –2 т.! Аналогично –2 personality за archer и sorcerer и –2 intellect за paladin и cleric (но не пипайте друида) – и ето как вече имаме над 60 pts за разпределяне… Сега къде да подсилим? Най-напред – endurance! Най-много на магьосника, после на друида и т.н. – по обратния ред на Табл. 1… После – повече intellect за sorcerer и archer, повече personality за paladin и cleric и повече и от двете за друида! И готово – за останалите характеристики можете и да не се безпокоите много! Ще намерите кладенци, които да ги повишат до 15 (16) по другите градове! 

Skills and skill points, expert and master degree

Третата част от съставянето на стартовата четворка е подбирането на първоначалните skills. По принцип притежаваните от персонажа умения са най-важната му характеристика: за разлика от много други игри в M&M IV повишаването на бойните и на магическите способности не зависи от натрупването на experience points или качването на level, а от наличието и от степента на съответния skill. Получавате experience points за решени quests и за убити врагове, набирането на определено количество experiemce ви дава възможност да „тренирате“ героя срещу заплащане и той качва level; срещу това получавате +hit points, +mana points и +skill points; и едва тогава заработените skill points вече можете да разпределите между различни skills (но можете и да ги оставите в резерв за по-късно използване). Уменията може да се повишават “количествено” и “качествено” – съвсем логично количественото повишаване е просто заделяне на skill points за него – 2, 3, 4… 10… 20 и т.н. – горна граница не съществува; „качественото“ повишаване включва придобиването на квалификация „expert“ и „master“. За да разберете каква е разликата, ето ви и следния пример: Наличието и дори на само 1 т. dagger skill дава възможност на съответния герой да се бие с dagger, придобиването обаче на степен „expert“ дава възможност за използване на нож и в лявата ръка – т.е. на практика удвоява melee damage, които персонажа може да нанесе. Не ни е възможно в тази статия да разгледаме всички skills, но пък те са подробно описани в on-line help (right-click) в играта. По принцип обаче ползата от много умения не е особено голяма, без да сте придобили поне степен „expert“ (а за някои дори и майсторска степен), така че не разпределяйте веднага спечелените skill points – стремете се да ги използвате там, където биха били най-ефективни на момента – или дори ги акумулирайте, за да можете бързо да придобиете „expert“ или „master“, когато ви се отдаде случай.

Кои skills да вземете за стартовата четворка

в никакъв случай не вземайте diplomacy – това е единственото АБСОЛЮТНО безполезно умение; не вземайте също и repair, identify, perception, merchant и disarm traps – всички тези умения са крайно необходими, но можете веднага да ги купите в New Sorpigal, при това сравнително евтино! Не вземайте meditation, bodybuilding и learning – тези умения са също крайно необходими (особено първите две), но са практически безполезни на степен „едно“ – по-добре изчакайте, докато имате възможност да заделите повечко skillpoints за тях по-късно в играта. Опитайте да вземете bow, shield и plate(chain) armor – тези умения не се продават в New Sorpigal, вземете и колкото може повече магии (spirit, fire и т.н.) – тяхното закупуване е доста скъпо (поне за началото на играта).

И малко допълнителна информация – за да станете expert в кое и да е умение, задължително трябва да имате поне rank 4; за да станете обаче master в някое умение вече изискванията са различни – но задължително трябва да сте станали expert!

Spells and spellcasting

В играта ще разполагате общо с точно 99 различни spells, голяма част от тях обаче никога няма и да ви потрябват; затова ето един кратък списък на действително необходимите от тях (sorry, но не разполагам с достатъчно място за коментар).

Fire
Torch Light    (1 SP)
Flame Arrow    (2 SP)
Protection from fire    (3 SP)
Fire Bolt    (4 SP)
Fireball    (8 SP)
Meteor Shower    (20 SP)
Incinerate    (30 SP)

Air
Wizard Eye     (1 SP)
Protection from Electricity    (3 SP)
Feather Fall    (5 SP)
Shield    (8 SP)
Lightning Bolt    (10 SP)
Implosion    (20 SP)
Fly    (25 SP)
Starburst    (30 SP)

Water
Awaken    (1 SP)
Cold Beam    (2/1/0 SP)
Protection from Cold    (3 SP)
Water Walk    (5 SP)
Ice Bolt    (8 SP)
Enchant Item    (10 SP)
Acid Burst    (15 SP)
Town Portal    (20 SP)
Ice Blast    (25 SP)
Lloyd’s Beacon    (30 SP)

Earth
Protection from Magic    (3 SP)
Stone Skin    (5 SP)
Stone to Flesh    (10 SP)
Mass Distortion    (30 SP)

Spirit
Bless    (2 SP)
Healing Touch    (3 SP)
Remove Curse    (5 SP)
Heroism    (10 SP)
Raise Dead    (20 SP)
Shared Life    (25 SP)
Resurrection    (30 SP)

Mind
Remove Fear    (2 SP)
Cure Paralysis    (5 SP)
Cure Insanity    (20 SP)
Telekinesis    (30 SP)

Body
Cure Weakness    (1 SP)
First Aid    (2 SP)
Protection from Poison    (3 SP)
Cure Wounds    (5 SP)
Cure Poison    (8 SP)
Cure Disease    (15 SP)
Flying Fist    (25 SP)
Power Cure    (30 SP)

Light
Day of the Gods    (45 SP)
Prismatic Light    (50 SP)
Hour of Power    (55 SP)
Paralyze    (60 SP)
Sun Ray    (65 SP)
Divine Intervention    (70 SP)

Dark
Day of Protection    (70 SP)
Finger of Death    (80 SP)
Dragon Breath    (100 SP)
Dark Containment    (200 SP)

Разбира се, някои от вас може да намерят приложение и на пропуснати от мен spells, но всъщност именно това е и интересното на тази игра – наличието на огромна свобода на действие за играча!

Getting started

И така, направили сте стартовата четворка и започвате играта пред градската порта на New Sorpigal. Първото ви действие е да екипирате наличните предмети – когато направите custom party, всички налични предмети се намират в раниците (за разлика от quick start party)! След това започвате обиколка из града – завирате си носа във всяка сграда (като не забравяте и вторите етажи), НЕПРЕМЕННО приберете двете конски подкови, ступайте няколко гоблина (но внимавате да не цапнете някое гражданче), пийвате си студена вода от фонтаните за да се излекувате, приемате всички available quests, показвате писмото на един подозрителен тип в кръчмата и гушвате 1000 жълтички, купувате си членство в местните гилдии, разглеждате магазините    (но не купувате нищо освен ВСИЧКИ лечебни треви и ВСИЧКИ празни бутилки за направа на potions); пийвате от третия фонтан (+10 might) и се качвате на хълма на изток – там има меч в камък, за да го вземете ви трябва персонаж с might 25+; не бързайте също така да купувате skills… Търсете също подходящи NPC    (ако сте решили да наемете някого – вижте по-долу съответния раздел)… и поглеждайте часовника – още същия ден хванете дилижанса за Castle Ironfist! Там не забравяйте да вземете двете конски подкови и бегом в двореца – показвате отново писмото и получавате цели 5000 жълтици плюс достатъчно experience points за да качите 2-3 нива.

НЕ ТРЕНИРАЙТЕ!

Там е ужасно скъпо!

 Оглеждайте се за нужните NPC, приемете всички available quests и НАЙ-ВАЖНОТО – станете член на всички гилдии, след което закупете за всички персонажи САМО bow skill и естествено най-хубавите лъкове, които можете да намерите!    (На мен ми се струва, че е най-изгодно да наемете двама NPC, които дават merchant skill – само от тези покупки вече ще си възстановите разходите за наема.) Екипирайте лъковете и се върнете в New Sorpigal. Вече може да тренирате, също така би трябвало да имате достатъчно пари, за да закупите САМО за един от персонажите си identify, repair, perception, disarm traps и merchant skills. Ако имате knight в състава, нека той да придобие тези умения, ако не – оставете ги за паладина (въобще ръководният принцип за уменията трябва да е следният – нека по възможност всички spellcasters да се занимават поне в началото САМО с това, заради което сте ги взели – с магии!). Не хабете skill points да ги обучавате в немагически умения – разни чугунени глави като рицаря спокойно могат да се справят с тях!) Разбира се, купете и по преценка някои умения за боравене с оръжие, както и умението leather (за използване на leather armor). В никакъв случай

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ skill points за повишаване на уменията за боравене с оръжие и броня

На пръв поглед това изглежда много добра идея, но всъщност в началото една елементарна магия върши много по-добра работа – и е free! Пак повтарям, избрали сте цял куп spellcasters именно заради магиите – така че им дайте възможност да се занимават именно с магии, а не се опитвайте да ги правите търговци или melee бойци!

Разпределяне на skill points

След тренировката (освен това имате и 4 подкови, които ви дават 4×2=8 skill points) разпределете наличните skill points по следния начин:
1. Един spirit expert    (с магията bless; по-късно купете за него и heroism) и в никакъв случай НЕ ВЛИЗАЙТЕ в битка без тези две магии да са активни    (или поне bless в началото) – разликата е огромна!!! Със следващите skill points го направете и body magic expert – заради лекуващите магии.

2. Ако имате двама spellcasters със sorcerer magic – например archer/sorcerer или archer/druid постъпете по следния начин: поставяйте ВСИЧКИ налични skill points на по-слабия магьосник (напр. archer) на WATER skill – докато достигнете rank 12 – целта е да имате ASAP един water master! През това време направете по-добрия магьосник air expert (заради wizard eye) и продължете да го подготвяте за fire master    (най-добрите бойни магии). Винаги – НАИСТИНА ВИНАГИ – в град, на открито или в dungeon

поддържайте активна магията wizard eye на поне „expert“ ниво!

3. Ако имате само един sorcerer, го направете веднага air expert, след което поставяйте ВСИЧКИ skill points на water – докато стане water master.

4. Относно този, когото сте избрали да направите специалист в mundane skills – според мен най-добре е да сложите skill points на merchant (тъй като в началото на играта парите ще са най-сериозният ви проблем) и на identify.

Сега вече    (с един spirit expert и bless, и един air expert, и wizard eye, и четири Level 3 стрелци с лък) изпълнението на първите quests    (в dungeons около New Sorpigal) ще ви се стори почти разходка – и доста ще пооправите финансовото си положение!

Една особеност: water master може да получите в Mist, но преди това ще трябва да станете water expert – което вече е проблем! Нужното ви NPC се намира на остров SE от New Sorpigal, но за да се доберете до него трябва да преминете през две тежки битки; air expert се намира в New Sorpigal на втория етаж над банката – за да стигнете дотам, „кликнете“ по стената и ще намерите „Fly“ scroll (но внимавайте, защото кулата в града ще започне да ви обстрелва, когато литнете!). Решението на тези проблеми е да наемете Gate Master    (2000 жълтици), който да ви телепортира във Free Haven – там ще намерите всички необходими ви в началото експерти (вкл. water, air и merchant) – и не по-малко важното – след като един път сте посетили Free Haven, заработват всички междуградски транспортни средства, така че ще можете да изритате наетия Gate Master (мошеникът взема 20 % от намереното злато) и да пътувате (почти) безопасно до всички градове – но НЕ ОТИВАЙТЕ в Darkmoor преди да сте поне L10 – L12.

Ориентирането при пътуване ще ви бъде доста трудно без карта – но не се притеснявайте, а просто погледнете първото приложение на обратната страна на плаката!

Potions

Всички potions се получават чрез комбиниране на трите основни цвята – жълт, син и червен! Идеята на производителите е да разпитвате NPC-тата и да експериментирате! Е, спокойно може да питате и в PC MANIA (pc-mania@iname.com) – или просто погледнете диаграмата (второто приложение) на обратната страна на плаката! Все пак внимавайте, защото грешка при смесването води до доста неприятно „бум“!

NPC

Можете да наемате до двама спътници, които с уменията си модифицират директно съответните skills на вашите персонажи. Тук има една особеност (може би дори е bug) – двама еднотипни NPC-та нямат кумулативно    (т.е. двойно) действие – освен NPC-та с merchant skill (traders, merchants и dupers). Моята лична препоръка е за самото начало да наемете двама dupers – инвестицията се изплаща доста бързо! Относно използването на Gate Master вече разбрахте, а към средата на играта ще може да си позволите да наемете Enchanter (+20 elemental resistance) и Spell Master (+4 за всички spell skills). Безсмислено е да наемате специалисти по repair (освен ако трябва да поправите нещо много скъпо в началото на играта); безсмислено е да наемате и Weapon Master – един Spell Master (в комбинация с Bless и Heroism) ще ви даде ЧЕТИРИКРАТНО по-голямо преимущество в бойните skills. Едва ли ще се нуждаете от Master Healer (5000 жълтици + 50% от намереното злато) – вашите собствени spellcasters в комбинация с лечението, което получавате срещу жълти стотинки от храмовете, обикновено се справят с всички проблеми!

Money makes the world go round

Нормалният приток на злато    (от решени quests и от труповете на противниците) няма да ви стигне доникъде – тренировките за високите нива струват баснословно скъпо – и също толкова скъпи са и най-мощните spells… Единственият „легален“ начин да печелите достатъчно пари е магията „enchant item“! Формулата е проста „Buy – Enchant – Sell“! Какво ви трябва, за да я постигнете? Първо – самата магия: можете да я закупите от Mist или от Free Haven (ако използвате Gate Master за телепортиране). Второ – предмети, които са „enchantable“:  можете да я използвате върху оръжия (обаче само на ниво Water Master) с цена поне 250+ gp, armor (shields) с цена 450+ gp и всички други предмети с цена 500+ gp. Естествено предметът трябва да е немагически – т.е. не може да наслагвате enchantment върху enchantment    (логично). Трето – за да купувате и продавате изгодно ви трябва персонаж с поне Master Merchant – но за началото на играта спокойно можете да минете и с двама наети Dupers! При всички положения експериментирайте, защото различните shops дават    (и искат) различни цени – и разликите често достигат до 25-30%! Четвърто и последно – шансът за успех на магията enchant item е 10% за всяка точка от water magic – което означава, че ако имате water expert със rank 7 (примерно), шансът за успех е 70% – и шансът предметът да стане broken    (резултатът от неуспешна магия) е 30%… Но затова пък си пригответе един repair expert и няма да имате проблеми!

Е, в общи линии това е! Разбира се, като понапреднете, ще установите, че по много въпроси имате различно мнение от написаното в статията – но както по-горе (май) вече казах, хубавото на този тип игри е именно реалната свобода на действие, с която разполагате и възможността да постигнете целта си по най-различни (дори и доста криволичещи) пътища!

Така че just sit down, relax and enjoy the game!

Автор: Генко Велев