Marvel Ultimate Alliance

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 06 мар. 2009

100,000 злато – натиснете: [Горе] [Горе] [Горе] [Ляво] [Дясно] [Ляво] [Enter] в team menu прозореца.

Всички герои:

[Горе] [Горе] [Долу] [Дясно] [Ляво] [Ляво] [Ляво] [Enter] докато сте върху S.H.E.I.L.D. save зона.

Неуязвимост

[Горе] [Долу] [Горе] [Долу] [Горе] [Ляво] [Долу] [Дясно] [Enter] по време на игра

Автор: