Magic Runes

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Помогнете на архимагьосника в тази цветна и зарибяваща логическа игра да събере колкото се може повече магически руни и да унищожи вълшебния кристал.

Автор: Владимир Тодоров