Industry Giant

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Както не е трудно да се досетите от заглавието, целта на занятието е да станете голяма клечка в бизнеса. В началото на играта имате възможност да избирате дали да започнете отделни мисии (например „прецакай другарчето си“), цял сценарий (всъщност поредица от мисии с разнообразни цели, изискващи различни подходи за спечелването им), цялостна кариера (но като че ли няма особена разлика между „кариера“ и „сценарий“) или просто игра върху случайно генерирана карта.

Впечатлението при първоначалното запознаване със стратегията е за нещо много познато! Графическото оформление е изцяло заимствано от Transport Tycoon, само е попроменено менюто за управление (разположението на бутоните от хоризонтално е станало вертикално)!
По-нататък усещането за нещо много познато остава – не само графиката е като в TT, но и самата концепция на строителството и развитието на бизнеса отново е заимствана от там! Действително основната ви цел е да произвеждате стоки и да ги продавате с добра печалба, но разликата между добрия и калпавия бизнес се получава до голяма степен от ефективния (или обратно) транспорт! Можете да използвате всичко – автомобили, железници, воден и въздушен транспорт, като естествено ще трябва да строите и съответната инфраструктура – пътища, мостове, тунели и т.н. Този, който е запознат с Transport Tycoon, няма да има никакви проблеми с адаптирането и към новата игра! Принципите са съвсем същите – избирате вида транспорт, построявате гари, автомобилни депа, пристанища и летища, като всяко здание си има обхват на действие; после свързвате товарно-разтоварните пунктове със съответния вид път (например прокарвате железница между летищата ;-). Щракването с мишката върху някоя от сградите изважда списък с превозните средства, available за закупуване и готово. Остава само да им дадете конкретни маршрути и да посочите какво и от къде ще се товари или разтоварва. Като прокарвате пътищата важат отново същите правила като в TT – можете да повдигате или да понижавате нивото на терена, да строите тунели или мостове или просто да заобикаляте трудните за строеж места – въобще преценката дали ще направите по-къс и по-удобен, но по-скъп път или обратното изцяло зависи от вашите стратегически умения!

Разбира се, транспортната мрежа е само част от вашата бизнес-империя. В края на краищата няма никаква полза да произвеждате и да превозвате стоки, ако не можете да ги продадете. За да продавате, трябва да създадете в населените места и мрежа от магазини. Някои от сценариите изискват да съсредоточите усилията върху определен вид изделие (например автомобили), но по принцип може да строите shops за осем категории стоки. При избор на място за строеж се вземат предвид няколко фактора:

Ще се наложи да се съобразявате с разходите за откупуване на парцелите и събаряне на съществуващите сгради. Често тези разходи са значително по-големи от стойността на самия магазин.

Всеки магазин има зона на покритие – кварталите, чиито жители се очаква да пазаруват в него; от зоната на покритие зависят и очакваните месечни продажби за всяка стока. Разполагането на магазин в центъра дава „ценна“ зона на покритие, но пък води до голям разход за откупуване и demolition.

Очаквано развитие на града – всички ваши (и на конкурентите ви) строежи имат коефициент на привлекателност (който може да бъде и отрицателен). Можете да строите градски пътища и различни градски сгради (от които нямате пряка полза), можете и да изравнявате терена с цел да насочите развитието на града в желана от вас посока. Добра тактика е да построите евтин магазин в покрайнините, ако очаквате експанзия на жилищните сгради към него и дори да създадете малко градски пътища. Това ще доведе до по-голяма атрактивност на тези парцели и до бързото им заселване. Обратно – заводите например отблъскват градското население; гаден номер е да пльоснете една фабрика точно до търговския център на вашия конкурент и после се тупате доволно по корема.

Технологично обновление и разходи за реклама. Играта обикновено започва през 1960-та година. Естествено по това време няма как да произвеждате и да продавате компютри или видеоигри например, така че успехът ви донякъде зависи от това, доколко бързо ще реорганизирате търговската и производствената си мрежа и ще предложите на жителите най-новите стоки, особено ако успеете да изпреварите конкурентите си. Разбира се, на тях също така ще трябва и да им бъдат проглушени ушите с предимствата, които получават, ако пазаруват от вас (това някои го наричат реклама).

И нещо, което може да се пропусне съвсем лесно – не забравяйте, че този магазин трябва да се снабдява и със стоки – да не стане така, че строите shop за електроника за $200 000 и се оказва, че трябва да прокарате и тунел за $1 000 000, за да могат камионите ви да стигнат до него!

Играта никак не е лесна (поне за американците), но пък имате tutorial, пълен manual в PDF формат и подробна on-line help, която включва и цялата технологична производствена верига – т.е. необходими суровини, технологии и заводи (относно технологиите – не можете например да правите пластмасови играчки, ако производството на пластмаси още не е усвоено напълно, ще трябва да се задоволите с чудесни дървени влакчета!).

Като заключение – едно чудесно забавление, особено ако не държите непременно във всяка ваша игра да хвърчат гилзи и други убийствени предмети, а предпочитате да размажете съперниците си с по-елегантни способи!

Автор: Генко Велев