Industry Giant II

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 22 авг. 2002

Добре дошли в Industry Giant 2! Измисленият свят на Jowood предлага мощна симулация на икономически процеси и взаимодействия, а на геймъра е отредена отговорната роля да ръководи свише тяхното правилното протичане, изразяващо се в печеливш бизнес.

Годината е 1900-та, икономиката е на прага на епохален бум в различните сфери на производство. Жителите на все още малобройните градове не подозират, че скоро ще се появят пластмасови четки за зъби, прибори за еднократна употреба и носни кърпички. Начините за превоз на товари все още са неефективни и тромави.

На този декор, запасен със скромен начален капитал, се заемате с нелеката задача да пласирате на пазара най-подходящите продукти. Разполагате с наистина богати възможности при избора на производство – хранително-вкусова промишленост, изработване на стоки за бита и за обзавеждане, продукти с приложна цел – музикални инструменти, играчки или казано в цифри – над 150 отделни артикула.

Но не си мислете, че всичко е произведено предварително и вие ще сте само любезен продавач. Чарът на геймката е точно в предизвикателството да изградите завършен производствен цикъл.

Ще ви дам простичък пример, от който ще добиете представа за какво всъщност става въпрос. Да вземем една полезна вещ, каквато е сешоарът. За неговата изработка се нуждаете от електромотор и пластмаса.
Електромоторите се правят от мед и стомана, добивани в мини, построени на места, богати на съответните ресурси. Извлечените руди се превръщат в използваеми суровини в металургичните заводи. Сходна е ситуацията и с пластмасата. За да я получите, трябва да извлечете нефт и да го обработите в химически фабрики.

Но нещата не свършват и дотук. За произведения продукт е нужен пазар, тоест трябва да прецените къде ще продавате вашите сешоари. Големите градове са примамливи заради по-голямото потребление, което ще осигури по-добра възвръщаемост на вложените средства. Идеалният вариант е мястото, където съхранявате готовата продукция, да има директна връзка с магазина, в който ще предлагате стоката си. Но тъй като това в повечето случаи е невъзможно, налага се да построите транспортна връзка между складовете на завода и съответния търговски обект.

Играта предлага всички познати ни до момента видове транспорт – железопътен, воден, автомобилен и въздушен. Имайте предвид, че разполагате само с тези модели возила, които са били изобретени в епохата на действието. С влакове и кораби се превозват по-големи количества товари, но за целта трябва да осигурите достатъчно производство, за да не пътуват празни товарните композиции. Камионите са по-бързи, но могат да транспортират по-малко стока.

По пътя, който изминават сешоарите, се движи и всеки един продукт – тръгвайки от мините и достигайки до домакинствата. Трябва да се има предвид, че логиката на продажбите е подчинена на сезонното търсене. Някой от продуктите като плажно масло и хладилници, съвсем логично, имат пикове през определени месеци в годината. Други се характеризират със стабилно търсене, независимо от времето – например мляко, месо и яйца.

По-сложна е ситуацията с тестените изделия и производството на алкохолни напитки. За тях са нужни суровини, които се произвеждат само в определени месеци в годината. И отново ще дам пример, който да илюстрира ситуацията. За да осигурите целогодишно предлагане на хляб, трябва да предвидите поне две ферми, произвеждащи пшеница. По този начин, когато имате мъртъв сезон, в склада да има достатъчно зърно за производството на тестения продукт.

Данните, необходими за търсенето на всяка една стока и нейното производство, се намират в съответните менюта с информация за всеки един обект. Оттам може да променяте и цените на предлаганите продукти, да следите дали търсенето е задоволено и каква е печалбата. По сходен начин регулирате и количеството, което ще произвеждат фабриките или мините.

Ако изберете да играете на мисиите с предварително зададени цели, имайте предвид, че има ограничения на свободата ви при избор на производствена стратегия. При по-елементарните сценарии може да трупате пари и да правите оборот от продажбата на множество стоки, но в рамките на ограничен период от време. С повишаване на трудността оперирате с ограничен набор от стоки, но времето за реализиране на целта е много по-голямо.

Дойде време да кажа добра дума и за графиката. Industry Giant II предлага разделителна способност от 1024×768 до 1600×1200. Ще се насладите на анимираните движения на влакове и камиони, а когато над тучните поля прелитат ята от птици, те хвърлят съвсем адекватна сянка.
Интерфейсът е изключително интуитивен и е оформен а ла WinXP с toolbar в долната част на екрана, откъдето имате достъп до менюта за статистическа информация. На ваше разположение е изобилие от графики и цифри, което ще ви е от полза всеки път, когато искате да видите в каква посока се движи бизнесът ви. Неприятна особеност е, че не може да взимате заеми и това налага ограничения до момента, когато разполагате с реално движение на вложените пари и печалби от продажбите. И още нещо – Jowood предлага multiplayеr mode.

Дано не сте се заплели в производствените цикли и логистиката. Като истински ценител на икономическите стратегии, ви гарантирам неподправено удоволствие след първоначалните Танталови мъки при усвояването логиката в Industry Giant II. Заслужава си!

Автор: Васко Чаворски