Indiana Jones and the Staff of Kings

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

За да отключите класическите приключения на за РС, познати като играта ndiana Jones and the Fate of Atlantis, трябва въведете в осовното меню, държейки натиснат Z следната поредица: A, UP, UP, B, DOWN, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT, B


Автор: