Heroes of Might and Magic V

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Поради факта, че играта е адски комплексна, а пространството за тази статия – доста ограничено, ще се спра на инфото, което не можете да намерите в ръководството към DVD-то, а засяга доста силно геймплея. Това са специалните умения на единиците и комбинацията от скилове, които ви трябва за всеки тип герой, за да достигнете до ултимативното му умение.

Системата от скилове

При всяко качване на ниво можете да изберете едно основно или едно следващо умение. Всяко основно умение ви дава три слота за допълнителни и предоставя още три стандартни умения. При комбинация от няколко умения се отключват скрити умения, а при правилната комбинация от няколко скрити можете да отключите ултимавиния скил на всеки герой. Ето как става това.

Haven
Расово умение: Тренировка на нисък tier войски в по-висок (Peasent – Archer – Squire и т.н.) срещу определена сума пари.
Ултимативно умение: Unstoppable Charge – при контраатака единиците нанасят тройни щети
Нужни умения: Light Magic-Master of blessings-Guardian angel-Refined Mana; Basic Luck-Resourcefoulness-Teat of Asha vision-Spoils of war; Basic Logistics-Pathfinding-Familiar Ground-Death March.

Inferno
Расово умение: Жертвоприношение – можете да убиете произволен стак във всеки град, за да получите опит.
Ултимативно умение: Urgash’s Call – Gating-а на единиците е моментален.
Нужни умения: Basic Luck-Soldier’s Luck-Swarming Gate-Dead man’s curse; Basic Attack-Battle Frenzy-Excruciating Strike-Power of Speed, Basic Defense-Evasion-Hellwrath-Stand Your Ground.
 
Necropolis
Расово умение: Жертвоприношение – можете да убивате юнити във всеки град, превръщайки ги в съответния tier undead войски, стига да имате нужните сгради.
Ултимативно умение: Howl of Terror – Banshee Howl умението намаля морала на вражите войски с 6 допълнителни пункта.
Нужни умения: Basic Attack-Battle Frenzy-Cold Steel-Power of speed; Basic Dark Magic-Master of Curses-Spirit Link-Corupted Soil, Basic Logistics-Pathfinding-Death march-Silent Stalker.

Sylvan
Расово умение: Racial Enemy – рейнджърът избира до 3 расови врага и всички единици под негов контрол имат шанс да нанесат двойни щети срещу съответния тип враг.
Ултимативно умение: Nature’s Luck – всяка атака на единиците под ваш контрол нанася двойни щети.
Нужни умения: Basic Luck-Soldier’s Luck-Elven Luck-Dead Man’s Curse; Basic Defense-Vitality-Last Stand-Stand Your Ground; Basic Attack-Battle Frenzy-Nature Wrath-Flaming Arrows

Dungeon
Ултимативно умение: Rage of the elements – elemental chain комботата нанасят двойни щети.
Нужни умения: Basic Luck-Soldier’s Luck-Warlock’s Luck-Tear of Asha Vision; Basic Enlightenment-Arcane Intuition-Dark Revelation-Wizard’s Reward; Basic War Machines-Catapult-Tremors-Plague Tent

Academy
Расово умение: Artificer – всеки герой може да създава във всеки град артефакти за крийчърите от армията му в зависимост от ресурсите, с които разполага.
Ултимативно умение: Arcane Omniscience – всички магии от играта биват записани в магическата книга на героя и той може да ги използва на ниво на умение Expert за дадената магическа школа.
Нужни умения: Basic Enlightenment-Scholar-Wizard’s Reward-Graduate; Basic Sorcery-Arcane Training-CounterSpell-Erratic Mana; Basic Summoning Magic-Master of Conjuration-Banish-Wall of fog

От нужните ви умения първото е базовото, второто е едно от трите стандартни подумения, а всяко следващо се отключва на определен левъл. За да сте сигурни, че ще се развиете правилно, избягвайте къщичките на вещиците (дават произволно умение) или поне записвайте играта преди да минете през такава. Сами преценете дали пътя до даден ултимативен скил ви е удобен за игра. При рейнджъра и демон лорда например пътят до последното умение минава през удвояване на щетите, нанесени при добър късмет/призованите от Gating същества, което безспорно е доста по-полезно от контраатака на рицарите, но това е лично мнение.
Колебаех се дали в този гайд да има пълен списък с уменията, но всъщност кое какво прави можете да разберете в самата игра, затова реших да обърна повече внимание на

Специалните умения на единиците

Acid Breath – По време на атака единицата наранява не само врага си, но всеки юнит, позициониран директно зад него.
 
Aura of Magic Resistance – Всички приятелски единици, намиращи се на съседни полета, получават 30% magic resistance.

Pit Lord Summoning – Веднъж по време на битка дяволът може да призове пит лордове от тялото на умрял приятелски юнит.

Shield Bash – При всяка атака има шанс да зашеметите опонента, той не отговаря на атаката и губи инициатива (механичните същества не са засегнати).
 
Battle Dive – Грифонът излита за 1 ход и се спуска на избрано квадратче от бойното поле, нанасяйки двойни щети на съществото, намиращо се на него (приятелско или вражо). След атаката грифонът се връща на произволно поле.
 
Blinding Attack – Пасивно умение. При всяка атака има шанс врагът да бъде заслепен. Заслепеният крийчър не може да атакува, но си връща зрението, ако бъде нападнат като не отговаря на първата атака.
 
Bravery – Съществото винаги има позитивен морал (не по-малко от +1).
 
Call Lightning – Титанът има умението да изстрелва светкавици, нанасяйки магически щети на избраната цел. Може да бъде използвано като стрелба, ако нормалната атака е невъзможна или би нанесла по-малко щети.
 
Caster – Всеки юнит с това умение има набор от няколко магии, подобни на тези на героя. Мана резервът е редуциран, но винаги е с максимална стойност в началото на битката. Силата на магиите зависи от броя на съществата в избрания стак.
 
Chain Shot – Сукубатът може да нанесе щети на избрания враг и още 3 юнита. Всеки последователен изстрел намаля щетите, които нанася, наполовина на предния. Демоните са имунизирани срещу това умение.

Cursing Attack – По време на атака жертвата получава магията Curse, намаляваща щетите, които нанася. С всяка следваща атака заклинанието се подновява.
 
Dash – Крийчърът изпуска един ход, но вдига с 50% инициативата си, умението може да се използва многократно с натрупващ се ефект.
 
Deadly Strike – При атака има 25% шанс да бъдат избити половината юнити в атакувания стак.
 
Death Cloud – Всеки изстрел наранява не само целта, но и всички не-undead същества, покрити от отровния облак (3х3 полета радиус) около целта.

Demonic – Юнитът принадлежи към inferno града. Chain shot умението не го засяга, но магията Holy Word му нанася допълнителни щети.
 
Double Attack – Крийчърът удря целта си два пъти по време на 1 атака.
 
Double Shot – Крийчърът стреля два пъти на 1 атака.

Elemental – Създанието не е живо и не може да бъде засегнато с магиите Poison, Blind, както и Mind-свързани заклинания. Не може да бъде съживявано или лекувано от First Aid Tent.
 
Energy Channel – Ако има създание с това умение в армията на героя, всички негови магии струват 25% по-малко мана, за да бъдат използвани.

Enraged – Атаката на съществото се увеличава всеки път, когато приятелски стак бъде убит (без призованите или възкресени същества).

Entangling Roots – Атаката на треанта оплита врага с корени и той не може да се придвижва. Умението може да се използва на няколко противници едновременно, докато треантът остане в пряк контакт с тях и не се премести от първоначалната си позиция.
 
Explosion – Съществото наранява всички около себе си с експлозия, но самото то остава невредимо.

Fear – При атака има шанс нападнатият юнит да се паникьоса и да се опита да се отдалечи максимално далеч от опонента си, губейки цялата си инициатива.
 
Fire Breath – По време на атака единицата наранява не само врага си, но всеки юнит, позициониран директно зад него.

Fireshield – Когато крийчърът е атакуван от близо, се активира огненият щит. Той нанася определено количество щети на нападащия в зависимост от нанесените щети и броя на съществата с това умение, без значение дали противникът ще отговори на атаката или не.

Living Creature – Юнитът може да бъде възкресяван.

Flyer – Крийчърът може да се придвижи до всяко свободно поле на бойната карта по време на хода си, независимо от препятствията по пътя му.
 
Fright Aura – Всички врагове, разположени на 3 полета до съществото с това пасивно умение, намалят морала си с 3 (не засяга механичните и немъртвите).
 
Frightful Presence – Има шанс при атака нападнатият юнит да се паникьоса и да се опита да се отдалечи максимално далеч от опонента си, губейки цялата си инициатива (не засяга същества, имунизирани към Mind магии).
 
Harm Touch – Когато съществото активира това си умение, винаги убива поне един юнит от вражия стак. Също така премахва всички позитивни магии.
 
Immune to Air/Blind/Cold/Earth/Fire/Lightning/Magic/Mind Control/Slow/Water – Имунизация към дадена магия или всички заклинания от дадената школа.
 
Incorporeal – Този юнит няма истинско тяло и всички немагически атаки имат само 50% шанс да му нанесат щети.
 
Jousting – Крийчърът получава 10% бонус към щетите, които ще нанесе за всяко изминато поле от него до жертвата.
 
Large Shield – Юнитът получава само 50% щети от стрели.
 
Life Drain – При атака половината от нанесените щети възстановяват кръвта на вампира и дори възкресяват убитите единици в стака.
 
Lizard Bite – При атака на съседен юнит Darkrider-а също отвръща на удара, нанасяйки 50% от нормалните си щети.
 
Magic Attack – Атаката нанася щети на всички юнити по пътя на изстрела, включително на приятелските.
 
Magic-proof 50% – Юнитът редуцира магическите щети, които получава, на 50%.
 
Magic Proof 75% – Юнитът редуцира магическите щети, които получава, на 75%.
 
Mana Destroyer – Крийчърът унищожава част от маната на вражия герой в началото на битката. Количеството мана, загубена по този начин, зависи от количеството импове в стака.
 
Mana Drain – При атака над вража единица този юнит може да източи маната им, за да възстанови здравето си.
 
Mana Feed – Единицата може веднъж в битка да прехвърли мана резервите си на героя.
 
Mana Stealer – Крийчърът взема част от маната на вражия герой е началото на битката и я прехвърля на собствения си герой. Количеството открадна мана зависи от броя единици в стака.
 
Mechanical – Това създание не е живо и моралът му е винаги неутрален. Имунизирано е към Poison, Blind и Mind магии. Не може да бъде възкресено или излекувано от First Aid Tent.
 
No Enemy Retaliation – Враговете никога не отвръщат на удара.
 
No Melee Penalty – При ръкопашен бой стрелецът не търпи 50% намаляване на щетите, които нанася.
 
No Range Penalty – Стрелецът не търпи 50% намаляване на щетите при далечна стрелба (над половината бойно поле).
 
Poisonous Attack – Освен нормалните щети, удареният юнит бива натровен и в началото на всеки свой ход търпи щети от отровата в продължение на три рунда.
 
Precise Shot – При стрелба на близка дистанция (3 или по-малко полета), защитата на целта се нулира.
 
Random Caster – Крийчърът прави произволна магия. Магиите могат да бъдат правени на вражи и приятелски единици и са от Light и Dark школите.
 
Range Penalty – Стрелецът винаги нанася половината от нормалните щети при стрелба, но пълни при ръкопашен бой.
 
Ranged Retaliate – Сукубите отвръщат на изстрелите на вражи стрелци, както при ръкопашен бой, в случай че не са блокирани.
 
Rebirth – Веднъж по време на битка фениксът възкръсва от смъртта. Цифрата на възстановените юнити е равна на убитите.
 
Regeneration – Хидрите възстановяват 30-50 HP в началото на всеки ход.
 
Repair – Юнитът може да поправя приятелски механични единици (големи) и бойни машини.
 
Resurrect Allies – Архангелите могат да възкресят веднъж в битка произволен приятелски стак, в случай че полето, не което се намират труповете, не е заето.
 
Rider Charge – За всяко поле от бойната карта, изминато до целта, защитата на врага се намаля с 20% (до 0).
 
Scatter Shot – Изстрелът покрива 3х3 полета радиус, нанасяйки щети на всичко в него, но за 50% по-малко щети.
 
Shield Other – Всички приятелски единици на съседните полета получават само 50% щети от немагически стрели.
 
Shooter – Този юнит може да нанася щети от разстояние. Когато разстоянието до целта е над половината от бойното поле, нанесените щети се намалят с 50%. Стрелците не могат да атакуват от разстояние, ако до тях има вража единица или са изчерпали запаса си от амуниции. Ако героя разполага с Ammo Cart и той не е разрушен, техните изстрели нямат лимит.
 
Six-headed attack – Хидрата атакува всички вражи единици, намиращи се в непосредствена близост до нея, нанасяйки пълни щети.
 
Spray Attack – Атаката на крийчъра удря всичко, което се намира на три полета пред него.
 
Strike and Return – Единицата атакува и се връща на изходна позиция след атаката.
 
Take Roots – Ако зададете на треанта WaitDefend команда, той получава 50% бонус към Defense показателя си, плюс умението да отвръща на всички вражи атаки до края на хода.
 
Taxpayer – Всеки ден героят получава злато, равно на броя единици с това умение в армията му или в замък/гарнизон.
 
Undead – Това създание не е живо (всички Necropolis единици), моралът му е винаги неутрален, не може да бъде засегнато от Poison, Blind или Mind магии.
 
Unlimited Retaliation – Единицата винаги отвръща след ръкопашна вража атака, освен ако нападащия юнит не разполага с умението No Enemy Retaliation.

Vorpal Sword – Всяка атака или контраатака гарантира, че поне 1 вража единица ще бъде убита.
 
War Dance Combo – Елфите с това умение едновременно атакуват всички вражи единици около целта (8 полета около тях). Целта търпи нормални щети, всички останали – половината от нанесените при удара поражения.
 
Warding Arrows – Елфите стрелци използват омагьосани стрели, в допълнение към нормалните щети, има шанс целта да бъде зашеметена и да изпусне хода си.
 
Weakening Strike – С всяка успешна атака атаката и защитата на целта се намалят с 2 (до 0).
 
Whip Strike – При всеки удар, нанесен в ръкопашен бой, има шанс целта да бъде повлияна от някое от следните заклинания в добавка към нормалните щети: Slow, Weakness или Berserk.

Автор: Георги Панайотов