Hearts of Iron III

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 17 авг. 2009

Натиснете едновременно и задръжте Alt, +, 2, 1 на нъмпада, за да се отвори конзолата в играта. След това напишете следните команди:

crudeoil – дава ви 1000 суров петрол

metal – дава ви 1000 метал

energy –  дава ви 1000 енергия

rarematerials – дава ви 1000 редки материали

supplies – дава ви 1000 провизии

fuel – дава ви 1000 гориво

money –  дава ви 1000 монети

instantresearch –  включва/изключва моментално търсене

instantsproduction – включва/изключва моментално производство

instantconstruction – включва/изключва моментално строителство

addofficers – добавя 100 офицери

noneutrality – неутралност нула

debug fow – включва fog of war

debug spy – включва висш шпионаж

Автор: