Hard Truck: Apocalypse

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 08 фев. 2009

Стартирайте играта с -console параметъра, натисни ~ и въведи по време на игра:

god([0 или 1]) –  неуязвимост

givemoney([число]) – пари

map(1) – карта

giveall – пари, всички оръжия и амуниции

giveguns ([цифра]) – всички оръжия

truck ([цифра]) – камиони

teleport ([цифра]) – телепорт

Автор: