Grand Theft Auto IV

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 14 мар. 2009

ЧЙТОВЕ ЗА PS3:

Въведи по време на игра някой от кодовете. Ако сте го направили правилно ще се появи прозорец, конфирмиращ кода.

Оръжия tier 1
R1, L2, R2, L1, Горе, Долу, Ляво, Дясно, Горе.

Оръжия tier 2
Натисни R1, L2, R2, L1, Дясно, Долу, Ляво, Горе, Дясно, Долу, Ляво, Горе.

Оръжия tier 3
Натисни R1, L2, R2, L1, Дясно, Долу, Ляво, Горе, Дясно, Долу, Ляво, Горе, Дясно(2).

Бързо бягане
Натисни R1(2), Ляво, Дясно, L2, Квадрат, Триъгълник, L1, Кръг.

Безсмъртност
Натисни R1, Кръг(2), L2, R2, Триъгълник, X, L1, Дясно.

Полет
Натисни R1(2), L1, R2, Триъгълник, Ляво, Дясно, Квадрат.

Заключване на wanted level
Натисни Кръг, Дясно, Кръг, Дясно, Ляво, Квадрат, Триъгълник, Горе.

Здраве
Натисни R1, L1, L2, Квадрат, R2, Ляво, Дясно, Ляво, Дясно.

Пари
Натисни Горе, Долу, L1, L2, Ляво, Дясно, R1, R2, Квадрат.

Неограничени пари
Натисни Квадрат, Ляво, R2, Долу(2), L1, Горе, Кръг.

Неограничени амуниции
Натисни Квадрат, Кръг, X(3), Триъгълник, Квадрат, Кръг(3).

Бира
Натисни Триъгълник, Ляво, Дясно, Кръг, X, Горе, Долу.

Ченге
Натисни R1, L2, R2, L1, Горе, Долу, Горе, Долу, Горе, Долу.

Monster Truck
Натисни L1, Кръг, X, R1, L2, R2, Квадрат, Триъгълник, Триъгълник, X.

Пикап и каравана
Натисни L1, R1, X, Кръг, Триъгълник, X, R1, Квадрат.

Пикап и каравана
Натисни Кръг, X, Кръг, Квадрат, Триъгълник, L1, R1, L2, R2.

Helicopter
Натисни X, Кръг, Кръг, R1, Квадрат, L1, Триъгълник.

Smoke
Натисни R1, Кръг, L1, X, Ляво, Долу, L2, Горе.

Отключва песента Crank That SouljaBoy
Натисни R2(2), Горе, Кръг, L1, L2, Долу, Триъгълник, R1, Дясно(2).

Отключва песента Back On My Grizzy
Натисни Горе, Долу, L2, R1, X, L1(2), Дясно, Ляво, Горе.

Частен самолет и пилот
Натисни X, Кръг, Триъгълник, Горе, Долу, Ляво, Дясно, Кръг(2) докато си в зона с много пространство.

Боен Helicopter
Натисни Кръг(3), Горе, Долу, Ляво, Дясно, Квадрат(2), X.

Tank
Натисни Горе, Долу, Ляво, Дясно, Кръг(2), Ляво, Дясно.

Въведи като номер в телефона на Niko

Здраве
482-555-0100

Броня
362-555-0100

Оръжия #1
(Baseball Bat, Handgun, Shotgun, MP5, M4, Sniper Rifle, RPG, Grenades.)
486-555-0100

Оръжия #2
(Knife, Molotovs, Handgun, Shotgun, Uzi, AK47, Sniper Rifle, RPG)
486-555-0150

Маха Wanted Level
267-555-0100

Вдига Wanted Level
267-555-0150

Променя времето
468-555-0100

Annihilator
359-555-0100

Jetmax
938-555-0100

NRG-900
625-555-0100

Sanchez
625-555-0150

FIB Buffalo
227-555-0100

Comet
227-555-0175

Turismo
227-555-0147

Cognoscenti
227-555-0142

SuperGT
227-555-0168

 

ЧЙТОВЕ ЗА X360:

Въведи като номер в телефона на Niko
1, Health And Weapons – GTA-555-0100
2, Weapons – GUN-555-0150
3, Advanced Weapons – GUN-555-0100
4, Health – DOC-555-0100
5, Wanted Level Down – COP-555-0100
6, Wanted Level Up – COP-555-0150
7, Climate Change – HOT-555-0100
8, Spawn Cognoscenti (Mafia Car) – CAR-555-0142
9, Spawn Sanchez (Dirt Bike) – MBK-555-0150
10, Spawn FBI Buffalo – CAR-555-0100
11, Spawn Turismo – CAR-555-0147
12, Spawn NRG900 – MBK-555-0100
13, Spawn Comet – CAR-555-0175
14, Spawn SuperGT – CAR-555-0168
15, Spawn Police Chopper – FLY-555-0100
16, Spawn Jetmax (Boat) – WET-555-0100

или:
Здраве
482-555-0100

Броня
362-555-0100

Оръжия #1
(Baseball Bat, Handgun, Shotgun, MP5, M4, Sniper Rifle, RPG, Grenades.)
486-555-0100

Оръжия #2
(Knife, Molotovs, Handgun, Shotgun, Uzi, AK47, Sniper Rifle, RPG)
486-555-0150

Маха Wanted Level
267-555-0100

Вдига Wanted Level
267-555-0150

Променя времето
468-555-0100

Annihilator
359-555-0100

Jetmax
938-555-0100

NRG-900
625-555-0100

Sanchez
625-555-0150

FIB Buffalo
227-555-0100

Comet
227-555-0175

Turismo
227-555-0147

Cognoscenti
227-555-0142

SuperGT
227-555-0168

Автор: