Gothic 3: Forsaken Gods

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 29 апр. 2009

С текстови редактор отворете папката ../Gothic3fsg/Ini и променете следната линия:

[Game]
TestMode=false

на

[Game]
TestMode=true

После в играта натиснете ~ за да видите конзолата и напишете следното:

God  ставате безсмъртен

Invisibility ставате невидим

Teach all научавате всички умения

Kill убивате моментния опонент

Give [име на предмет] получавате написания предмет

Spawn [създание] създава написаното същество

idkfa получавате всички предмети

Help изписва всички команди

fullhealth напълва ви 100% кръв

give Cat_Armor всички брони

give Cat_Weapon всички оръжия

give Cat_Artefact дава всички артефакти

teach STR x дава х сила

teach DEX x дава х сръчност

teach INT x дава х интелигентност

teach ALC x дава х алхимически умения

teach SMT xдава х ковашки умения

teach THF x дава х умение на крадец

teach HP x дава х здраве

teach MP x дава х мана

teach SP x дава х енергия

teach LP x дава х точки

Автор: