Freedom Force

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 08 фев. 2009

Променете INIT.PY файла, добавяйки

import ff

ff.CON_ENABLE=1

Стартирайте играта и влезте в database менюто. Там натиснете Shift + ~ и въведете.

Campaign_AddPrestige(9000000) – 9 млн. престиж
ff.god() –  неуязвимост
ff.Mission_Win() – победа
DEBUG_ALLPOWERS=1 – всички персонажи имат всички специални умения.

Автор: