Fortnite стартира картата Trash Tycoon в борба с кризата с електронните отпадъци

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

В отговор на надвисналата криза с електронните отпадъци Fortnite представи “Trash Tycoon” – която има за цел да повиши осведомеността и да насърчи рециклирането. Предвид прогнозите, че до края на годината Обединеното кралство ще се превърне в най-големия вносител на електронни отпадъци на глава от населението в света, играта служи като виртуално представяне на 880-те милиона неизползвани технически изделия, които се съхраняват в домовете в Обединеното кралство.

Тайлър Уест, телевизионен водещ и диджей, хвали играта за това, че се занимава с реални проблеми, като подчертава необходимостта от използване на игрите за положителна промяна. Проучване на Currys разкрива, че много млади хора предпочитат да изхвърлят, вместо да рециклират техническите си отпадъци, често поради липса на информация или разбиране.

Картата Tycoon предизвиква играчите да добиват и рециклират електронни отпадъци, като предлага ценни награди в играта и стимули в реалния живот на стойност над 1 000 паунда. Играта стимулира рециклирането на техниката чрез схемата си “Cash for Trash”, която предоставя ваучери за 5 GBP за стара техника, донесена в магазините.

Министърът на околната среда Роби Мур изтъква значението на отговорното изхвърляне на отпадъци, като подчертава важността на борбата с електронните отпадъци за преминаване към кръгова икономика. Мойра Томас, директор на отдел “Устойчиво развитие”, изразява оптимизъм, като вярва, че Trash Tycoon ще помогне да се преодолеят бариерите и да се вдъхновят действия по отношение на електронните отпадъци чрез широко достъпната платформа Fortnite.