Drawn to Life

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 24 мар. 2009

5 Живота
Паузирай играта, задръж L и натисни X, Y, B, A, A.

Alien Templates
Задръж L и натисни X, Y, B, A, A В Draw режима. Използвай темплейта за дизайн и рисунка на създанието си.

Animal templates
Задръж L и натисни B, B, A, A, X в Draw режима. Използвай темплейта за дизайн и рисунка на създанието си.

Победа над Frostwind
Стреляй с snowshooter-а си, докато Frostwind не падне. Във втората стая (със заложниците в клетките) отстреляй главата на Frostwind, когато се появи.

Developer’s Grove
В глваният град се насочете към фонтана. Ако дарите 10 000 монети в него, ще отключите тайният град Developer’s Grove.

Robot Templates
Задръж L и натисни Y, X, Y, X, A режима. Използвай темплейта за дизайн и рисунка на създанието си.

Sports Templates
Задръж L и натисни Y, A, B, A, X режима. Използвай темплейта за дизайн и рисунка на създанието си.

Мятайки монети във фонтана ще можете да отключите и:
Ефект/монети

* 10 Extra Lives * 6000

* 2 Extra Lives * 200

* 20 Extra Lives * 8000

* 5 Extra Lives * 500

* Developer’s Grove (town) * 10000

* Music available “Alt.” * 7000

* Music available “City Funk” * 3000

* Music available “Special” * 1000

* Palette available “Horizontal” * 2000

* Stamp available “Shape2” * 5000

Автор: