Demigod

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 28 апр. 2009

Направете бекъп на файловете, които редактирате!
Отворете файла game.prefs file в My DocumentsMy GamesGas Powered GamesDemigod с Notepad или друг текстови редактор. Добавете следните редове отгоре:
profile = {

debug = { enable_debug_facilities = true }

Запишете файла, и го направете Read Only (десен клик на файла и избирате read only от Properties).

В играта въведете следните кодове:
CTRL+ALT+B – 999.999 злато
CTRL+SHIFT+C – копирате юнита/структурата
CTRL+SHIFT+V – пействате юнита/структурата
Клавиш минус – забавяте скоростта на играта
Клавиш плюс – ускоряване на играта
ALT+N – безсмъртие
ALT+F – веднага ставате 20-ти левел
CTRL+K – убивате избрания юнит/структура
CTRL+ALT+Z – открива картата
ALT+F2 – мултиплицирате юнита
ALT+T – телепортирате избраните единици
ALT+V – режим на рендване мрежа (без текстури и плоскости)

Автор: