Deadlock II: Shrine Wars

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

И нека състезанието да започне! Това е първото изречение в ръководството на играта DEADLOCK II: SHRINE WARS на компанията ACCOLADE. Но това не е автомобилен симулатор (каквито обикновено произвежда ACCOLADE), а продължението на едноименната футуристична стратегия отпреди две години. Първата игра не беше много популярна у нас, въпреки че беше доста добра и като замисъл, и като изпълнение.
Самият факт, че производителите побързаха да пуснат втора част трябва да ни подскаже, че играта е имала успех по света. Самата стратегия може да се определи като тип Master of Orion, но действието се развива на повърхността на планетите, а не в космическото пространство, и разликите са достатъчни, за да има играта свой собствен облик. Към това следва да се добави и добрата графика при сравнително скромните хардуерни изисквания – нещо доста важно за нашите условия. Всъщност, може би причината за слабата популярност на играта е в на пръв поглед много сложния интерфейс – като за начало виждате няколко реда от бутони, бутончета, бутонченца, малки, средни и големи икони, а всяко щракане с мишката изкарва pop-up прозорци с изобилие от информация. Може би затова обаче производителите са включили пълното ръководство (в PDF формат, заедно с Acrobat Reader 3.01), tutorial, on-line help плюс постоянно наличен advisor. Ако подходите без предубеждение, само за 10-15 минути вече ще сте наясно с интерфейса и ще се убедите, че всъщност е доста логичен и интуитивен.

Играта е на ходове, но има опция, която позволява да се играе и в режим на реално време (или поне създава впечатление за реално време). Друга интересна опция е предвидена само за multiplayer game – компютърът може автоматично да завърши стария и да започне нов ход определено число секунди след като ПРЕДПОСЛЕДНИЯТ играч маркира край на собствения си ход! Май го написах доста сложно – на практика това означава, че ако играят (примерно) двама души и единият завърши хода си, то вторият ще разполага само с няколко секунди – 5 или 10, след което компютърът автоматично ще започне следващия ход.

Можете да играете предварително създадени сценарии, да създавате собствени , можете да използвате random map и разбира се, можете да се преборите с цяла кампания (по разбираеми причини само в single game).
Малко история: изминали са точно 318 години от първия космически полет на хората и сме на прага на XXIV век по земното летоброене.
Междузвездните полети отдавна са станали реалност. Намерили сме и “братя по разум” – е, външният им вид е такъв, че малко хора биха искали така да изглеждат истинските им братя, но все пак това е игра, нали! В известната ни част от галактиката в момента съжителстват 9 разумни раси. От тях хората и още шест раси са овладели космическото пространство сравнително скоро, една раса е пътувала в космоса вече няколко хиляди години, а от последната са останали живи само няколко същества.
Можете да играете от всяка от “младите” раси.

И така, дотук с историята. Сега се връщаме към настоящите събития. Последният голям сблъсък между расите бе войната за планетата Gallius IV (играта Deadlock I). Според някои източници на информация там съществували останки от древна и много могъща цивилизация и ето защо всички раси се вкопчиха в смъртоносен deadlock за правото да владеят планетата. Тя бе завладяна, но единствената находка беше една почти примитивна раса, а значимите постройки бяха нейните религиозни shrines.
Разочарованието беше пълно, докато един отегчен млад археолог не домъкна апаратурите си до един от shrines и не направи анализ, за да установи преди колко време туземците са издигнали постройката. Скуката му изчезна напълно, когато прочете цифрите от анализа – постройките бяха на възраст от… няколко милиона земни години!!! Всички бяха обхванати от невероятна изследователска треска. Веднага установиха, че това, което бе счетено за примитивни религиозни паметници, всъщност са живи, макар и неразумни същества! Допълнителните изследвания показаха наличието на някакви сложни и неестествени структури… дали всъщност това не бяха живите библиотеки на древните? При всички shrines обаче учените установиха наличието на един и същ, повтарящ се мотив. Имаше различни теории за това, какво изобразява той. Докато някому направи впечатление приликата между контурите на изображението и видимите очертания на мъглявината Dark Cloud. Това странно галактическо образувание отдавна примамваше междузвездните пътешественици, но необикновени природни явления възпрепятстваха навигацията в мъглявината. Съвсем скоро бе вече ясно, че изображението от shrines всъщност представлява карта на Dark Cloud. Бяха обозначени няколко пригодни за живот планети, а в сърцето на мъглявината бе означена планета, чието наименование учените разчетоха като Xythra… И всички раси се приготвиха за нови битки и колонизиране. Всички се надяваха, че ще бъдат първи и ще успеят да завладеят Xythra и познанията на древните. Пътят до там бе невъзможен без да се колонизират първо междинните планети…

И така, нека надбягването да започне…

За да колонизирате една планета трябва или да изритате от повърхността всички други нашественици, или да построите (и да удържите) достатъчно на брой градове – City Centers. Допълнително условие за победа е превземането на достатъчен брой shrines. Впрочем, ако нямате шанс да удържите даден shrine, то може и да го разрушите, за да не стане притежание на врага. Но трябва много да помислите преди да извършите подобно действие, тъй като разрушаването на скъпоценните shrines може да доведе до обединяване на вашите врагове. Ако на планетата не останат достатъчен брой shrines ще загубите автоматично играта!
Принципите на самата игра са като в Master of Orion – строите мини, заводи за производство на войски и за преработка на материали, защитни съоръжения, центрове за research, ферми, пристанища и летища, културни центрове, и разбира се, жилища. Планетата е разделена на квадрати, като всеки квадрат има определен капацитет за построяване на здания. Колкото повече напредвате в изследванията, толкова по-малка площ ще заемат различните сгради, а ще може да добивате и допълнителни, “високотехнологични” ресурси, които ще ви дават възможност за нови, по-съвършени фабрики, войски, както и някои принципно нови възможности – например установки за изстрелване на “междуквадратни” ракети. Т.е. от квадрата, където се намира установката, можете да обстрелвате врага, дори да е на другия край на картата.

От ресурсите първоначално ще може да добивате само храна, дървен материал, желязо и енергия. Освен тях ще са ви необходими пари и работници. Работниците се използват на групи от по сто души (една иконка) и са необходими както за самия строеж, така и за експлоатацията на зданията. Важен фактор за производителността на работниците е техният морал. Факторите, които повишават или понижават морала са много, но по принцип морал примерно 80% означава, че само 80% от работниците могат да бъдат поставени на работа (но всички ще искат да ядат). Важен фактор за повдигане на морала са културните сгради и произведенията на изкуството.

Различните типове терени ще ви дадат различно количество ресурси при една и съща фабрика и еднакъв брой работници. Предварителна представа можете да получите от изображението на терена, а “left click” върху конкретна област ще ви покаже прозорец с действителните стойности. По принцип равнинните терени са добри за храна, отчасти за дървен материал и малки количества желязо и енергия. Горите ви дават посредствени количества от ВСИЧКИ ресурси, но НИКОГА няма да имате изобилие от нещо. От заблатените терени или от терените с дълбоки земни пукнатини можете да получавате доста енергия, а планинските и скалистите терени са добри за метали. Когато планирате използването на парите си не забравяйте, че и транспортът между различните квадрати струва пари. Ако в един район имате недостиг на храна и свършите парите, то работниците ви ще почнат да гладуват, да измират и моралът им ще се сгромоляса. Подобно е и при енергията – ако останете без пари, фабриките ви ще спрат и дори защитните съоръжения няма да работят, точно когато най-много ви трябват.

Няколко думи за битките – те са в реално време, като може да давате доста подробни заповеди на армията си – например да атакува САМО фабриките за метал. Можете да заповядате на дадена войскова единица да се оттегли от битката, ако загуби определен процент defence (hit) points – например 50%. Разбира се, ще ви бъде много по-лесно, ако преди това с няколко ракети успеете да унищожите защитните установки или вашите скаути са извършили успешен саботаж.

Не забравяйте, че в самата игра пряко могат да участват само “младите” раси, но хитрите Skirineen винаги поддържат кораби на орбита около спорната планета, така че при нужда от тях може да купите или да продадете всякакви ресурси и дори войски или технологии – но винаги ще рискувате да имате сериозни проблеми с морала на населението си – то смята, че Skirineen трупат ресурси и пари за нова война и затова хората ви се отнасят крайно неодобрително към всички контакти с тях. Все пак закупуването само на ресурси обикновено не предизвиква особено сериозни сътресения, но трябва да имате предвид, че Skirineen са контрабандисти и може да минат няколко хода, преди те да се отзоват на вашето повикване.

А къде останаха няколкото оживели Tolmans, ще попитате вие – техен представител ще бъде вашият съветник, от когото ще получавате нужната ви информация и съвети по време на играта.

А когато надбягването завърши ви чака скъпоценна награда – ще научите тайната на Xythra – древната планета на най-старата цивилизация на галактиката!

Автор: Ник Мортимър