CurrPorts

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

С помощта на CurrPorts за всеки отворен порт се дава подробна информация, както и кои процес го използва и какво се случва в този момент с него включително името, версията и създателя. Разбира се, предвиден е и kill process и запис на тази цялата информация като html.

Автор: Пеню Дачев