Call Of Duty 3

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 16 мар. 2009

Забележка: Следните кодове действат само при използването на Action Replay MAX устройство.

(M)
T9P5-0CAN-ZP2CR
R91Z-8YCX-CCCP5
W2AC-XBZH-CEW39
HKKH-7VCF-3XK0F
E8KX-VV4M-F8EKZ
4V14-3F3Y-B5TUQ
186Z-K0DD-8GPX7
GAEN-VA5E-4M14N
8W89-0VX5-2HR11
MCER-BEAK-X99D8
948C-56EQ-4H49D
0K6Q-2AV6-JY2X2
A45Z-0Y9J-0QYYR
K1N1-C7RM-FA1H0
U17M-T8EV-K3AF7
03AH-5PBC-9K2T7
J2NV-UWUF-UZYP9

Неограничено количество муниции

DMQW-B66T-PB19T
6PEH-K9A4-MTB8N
8WR2-ZDW1-ZBW2W

Не се налага да презареждате
5QZ1-009K-K1QXT
6PEH-K9A4-MTB8N
85VH-VERV-UMBHQ

Отключвате всички нива
D1AQ-F9CZ-WPX57
Q5F2-FEHA-MREDF

Автор: