Bionic Commando

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 08 авг. 2009

Екстри за отключване и постижения:

Blood Trial (5) – Изпълнете предизвикателството “Blood Trial”.

Close Up (5) – Изпълнете предизвикателството “Close Up”.

Leap Up! (5)  – Изпълнете предизвикателството “Leap Up!”.

Kaboom (5) – Изпълнете предизвикателството “Kaboom”.

Train Wreck (5)  – Изпълнете предизвикателството”Train Wreck”.

Swinger (5) – Изпълнете предизвикателството”Swinger”.

Man Locked Up (5) – Изпълнете предизвикателството “Man Locked Up”

Stroke of Luck (5) – Изпълнете предизвикателството “Stroke of Luck”.

Kick In The Back (10) – Изпълнете предизвикателството “Kick In The Back”.

Receiving End (10) – Изпълнете предизвикателството”Receiving End”.

Jabber Man (10) – Изпълнете предизвикателството”Jabber Man”.

Incoming! (10 – Изпълнете предизвикателството”Incoming!”.

Slayer (10) – Изпълнете предизвикателството “Slayer”.

Torn Into Pieces (10) – Изпълнете предизвикателството “Torn Into Pieces”.

Fair Fight! (10) – Изпълнете предизвикателството “Fair Fight!”.

Cracker (15) – Изпълнете предизвикателството “Cracker”.

Whoo-paah! (10) – Изпълнете предизвикателството “Whoo-paah!”.

Down To Earth (10) – Изпълнете предизвикателството “Down To Earth”.

Rocket Man (10) – Изпълнете предизвикателството “Rocket Man”.

Two Hit Wonder (10 – Изпълнете предизвикателството “Two Hit Wonder”.

Explosive Delivery (10) – Изпълнете предизвикателството “Explosive Delivery”.

The Pinball Effect (10) – Изпълнете предизвикателството “The Pinball Effect”.

Worthy Foe (10) – Изпълнете предизвикателството “Worthy Foe”.

Spence is in the Air (10) – Изпълнете предизвикателството “Spence is in the Air”.

The River (10) – Изпълнете предизвикателството “The River”.

Let the Dog Out (15) – Изпълнете предизвикателството “Let the Dog Out”.

Barrage (15) – Изпълнете предизвикателството “Barrage”.

Air to Surface (20) – Изпълнете предизвикателството “Air to Surface”.

Drive-by (20) – Изпълнете предизвикателството “Drive-by”.

Pull! (15) – Изпълнете предизвикателството “Pull!”.

Come Out and Play (20) – Изпълнете предизвикателството “Come Out and Play”.

Crowd Control (20) – Изпълнете предизвикателството “Crowd Control”.

Shoot ‘Em Up! (15) – Изпълнете предизвикателството “Shoot ‘Em Up!”.

Out of the Bush (30) – Изпълнете предизвикателството “Out of the Bush”.

Can you dig it? (40) – Изпълнете предизвикателството “Can you dig it?”.

Feel the Beat, Y’all! (25) – Изпълнете предизвикателството “Feel the Beat, Y’all!”.

Shellshock (25) – Изпълнете предизвикателството “Shellshock”.

Headshot Bonanza (25)- Изпълнете предизвикателството “Headshot Bonanza”.

Poly Cruncher (25) – Изпълнете предизвикателството “Poly Cruncher”.

Nemesis (25) – Изпълнете предизвикателството “Nemesis”.

Biomech Sweeper (25) – Изпълнете предизвикателството “Biomech Sweeper”.

Whip ‘Em Good (25) – Изпълнете предизвикателството “Whip ‘Em Good”.

I got Hard (75) – Изиграйте играта в режим Hard.

The Pitcher (25) – Изпълнете предизвикателството “The Pitcher”.

I went Commando (100) – Изиграйте играта в режим Commando.

Bionically Challenged (50) – Изпълнете всички предизвикателства в играта.

End Game (50) – Изиграйте последната мисия.

Чийт- екстра живот и точки

Излезте от първото ниво, когато ви остава една секунда на таймера, и ще получите девет живота и доста точки. 

Автор: