Храбри Хроники: нов свят за ролеви авантюри

 since 1998
  • Играй си играта, човече!

„Храбри хроники” е нова и българска настолна ролева игра със свой собствен свят и игрова система. За незапознатите с жанра, ролевите игри за разлика от други настолни такива, предоставят възможност на играчите да играят в продължение на дълъг период от време, без ясен край за техните персонажи, в уникален свят изпълнен с приключения. Това отличава ролевите игри и системи от други настолни игри, тъй като те дават само рамката – правила и евентуално свят, а останалата част от играта зависи от участниците.

 

Светът на „Храбри хроники” е фантастичен и се населява от разнообразни създания и раси, всяка със своите културни и исторически черти, а магията е често срещано явление, макар и не постоянно и в големи мащаби.

 

Играта се състои в приключения състоящи се от няколко компонента – основна история и цел, персонажи и ролева игра, и не на последно място – битки.

 

Какво ни е нужно да играем?

 

На първо място играчи и разказвач – основните участници в такава игра. След това вече е нужна самата книга с правила, както и зарове, материали за писане. Заровете, нужни за играта са два – един отброяващ единиците и един за десетиците, т. нар. десетстранни зарове.

 

За да могат играчите да следят развитието на своите персонажи, те трябва да си водят записки под формата на дневник на героя. Същият може да се използва и за създанията и персонажите от разказвача.

 

Основи на играта

 

Расите

Системата на Храбри хроники предоставя голям избор от различни създания, които играчите могат да изберат за създаването на своя персонаж, т. нар. раси. Техният брой в света на Храбри хроники е 24, сред които са хора, елфи, но света не е изпълнен само с тях. Уникални раси като багани – планинска раса със скалисти парчета по телата, найони – привидно хуманоидна раса изградена от спори, наподобяваща гъбни формирования, на вид неестествени за нас, или артистичните чу – наподобяващи видри, тези дребосъци са сред най-миролюбивите обитатели на света, живеещи в речните региони по света. Всяка една раса носи свои уникални черти, както по отношение на игрови механики, така и относно ролева игра.

Класовете

Избора не свършва само с расите – допълнително в света на Храбри хроники играчите имат избор и от обстоен списък с класове, всеки един със своите характерни способности и ролева игра. Класовете включват разнообразни бойци като рицар, берсерк, монах, а за тези търсещи различното Храбри хроники предлага и уникални свои предложения – блед страж, гвардеец, стратег и прочие. Относно магическите школи, в играта са налични разнообразни класове като шаман – учител и лечител сред народа, див магьосник – необуздан и опасен в цивилизацията, а и уникалните за света, кукер – духовен магьосник преследващ злите духове и съдбата, блатник – вдъхновен от славянската митология зъл магьосник.

 

Основното, което различава един клас от друг са неговите умения – всеки един клас, независимо магьосник или боец, си има своите 15 специфични умения, които нито един друг няма. Допълнително трябва да се отбележи че всеки клас изисква конкретна ролева игра – поведение, което трябва да спазва за да изпълни ролята на рицар или съгледвач.

 

Уменията на всеки един клас са разделени на три отделни категории, пет във всяка. За развитието на всяко следващо умение в една категория са налице универсални изисквания – достигане на определено ниво в тази категория и достигане на цялостно ниво на героя. Идеята зад това универсално правило е улеснението за играчите и разказвача бързо да решават как да развиват историята и героите си.

 

Оценките

За целта на играта са нужни оценки и показатели, чрез които да се изобразят способностите на съответния персонаж. Те включват показатели, бойни оценки и други допълнителни такива. Всички оценки са производни на основните показатели: сила, ловкост, жизненост, прецизност, магия и воля.

 

Тези оценки се разпределят от начален брой точки и чрез тях се изчисляват способностите на всеки герой и създание. Нужната математика е сравнително проста – предимно се пресмятат проценти от съответните показатели, най-често 20-25% за да се достигне до показател.

Битките и снаряжението

Като основен компонент от играта, битките оползотворяват уменията на героите и създанията и представят сражаването в системата. Тук всеки разполага със свобода на избор как да действа. Сражаването се извършва на разграфено бойно поле, изградено от шестоъгълници. Всеки участник в една битка може да използва  три действия, включващи атаки, умения и други способности. Придвижването по бойното поле зависи от показателите на героите.

 

Пораженията и ефективността не зависят от късмет относно резултат от зарове, а по-скоро от показатели и екипировка.

 

Всеки един персонаж може да екипира разнообразни предмети и да повлияе на своите шансове за успех или директно на своите щети. Играта предоставя възможност на играчите и разказвача да приготвят своите оръжия, брони и други предмети предварително чрез голям набор от материали и видове на въпросните, а допълнителните пояснения могат да превърнат дори парче хляб във важен елемент на играта.

 

Свят и магия

Светът на Храбри хроники е обширен и изпълнен с приключения и мистерии. Историята на света е разделена на няколко съставни периода, включващи Първичните времена, Древната война, Ерата на приключенията, Златната епоха и Новите времена. Всеки период включва своите истории, приключения и събития, които играчите могат да разиграят, а при желание и да развият свои такива.

 

Магията в света се основополага на един общ ресурс наричан Есенция – това е жизнената сила на всяко същество, която е и паричната единица в света на Храбри хроники. Есенцията предлага доста интересна възможност да се избегнат различните проблеми с валути и пресмятания на пари като предлага обединяващ вариант на тях.

 

Всяка една раса има своята история, отношения с другите раси, бит и ежедневие, които правят света много по-жив и интересен. Възможността за ролева игра между играчите е неограничена.

 

Какво още трябва да знаем за тази игра?

 

Впускането в едно приключение в света на Храбри хроники ни предоставя страхотната възможност да изживеем нашите фантазии, без ограничения и да развием нашата си история, по начин, по който малко други светове биха ни позволили.

 

Като система, Храбри хроники не е сложна, но все пак е ролева игра, която изисква отделяне на време и внимание за вникване в правилата. Но ако веднъж бъдат разбрани, всяка следваща игра става все по-интригуваща и завладяваща.

 

Обстойните механики и показатели не са задължителни за хубавото приключение, разбира се. Но считам че добрият баланс на игрови механики и ролева игра може да задържи една група приятели да играят Храбри хроники с години.

 

Повече за самата игра, как да я прочетете и изиграете, потърсете във Facebook групата https://www.facebook.com/groups/bravechronicles/

 

Автор: Дамян Yann Gamgee Христов

Прочетете още нещо