Шрифтове: Cfont Pro

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Прегледът на шрифтове е едно от нещата, недооправени в редмъндската операционна система. Тази програмка е направена с идея да помогне за този така наречен проблем, без значение дали имате качен или не шрифта. Работи с всички познати стандарти – ttf, otf, open type.

Автор: Пеню Дачев