Честит да ни е Денят на Народните Будители

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Честит празник на Народните Будители! Всички които през дълголетното ни съществуване пазеха българския дух и слово. Тези трудещи се на фронта на културата ,науката и образованието. Не можем без тях и нека помним заветите на Паисий и Софроний.