Системни: Fake Progress Bar

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 07 сеп. 2009

Ако все още се съмнявате, че английското чувство за хумор е изчекнато, проверете и този майтапчийски системен софт и пак да си поговорим за усещането им за фън.

Всичко, което прави това творение, е да показва един прозорец, на който има индикатор за прогрес с безкрайна анимация. И това е направено толкова истинско – от тайтъла, иконката, бутоните, скоростта на движение дори съобщенията, които излизат от време на време, че няма начин да не решите, че на този компютър кипи кански труд. А вие може си качите краката на масата и да почетете вестник.

Автор: Пеню Дачев