Системни: X-Mouse Button Control

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Би било много добре освен бутоните и врътката на мишката да има и други начини да се управлява компютърът. Тази програмка предлага алтернативно решение.

С нея може да премахнете бутоните, както и да назначите действия, които да се правят – Сopy, Cut, Paste, усилване и намаляне на силата на звука, контолиране на медия плейър, записване на поредица натиснати клавиши, пращане на файл по мейл,

Ако сте с х64, авторът е помислил и за вас – на сайта има специална версия.

Автор: Пеню Дачев