Системни: TrayCalendar

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Удобен календар, достъпен от системния трей, който предоставя лесен начин да се следят събития, крайни срокове на вашите дейности и проекти, празници и почивки.

С помощта на TrayCalendar може да създавате и слагате събития на определени дати, за които да ви се напомни по избран от вас начин. Може да укажете събитието да се повтаря – плати интернета, например, както и да оцветите дни, седмици и месеци в определени цветове.

И всичко това се показва като задържите мишката на иконката с календар в трей бара.

Автор: Пеню Дачев