Системни: ozCapture

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Готин и лек софтуер за прихващане както на целия екран, така и на част от него или само на активния прозорец. Готовите файлове се записват или в JPG, или в BMP и може да бъдат компресирани директно в папка по ваш избор – например C:ozCapture.zip.

По подразбиране прихващането става с CTRL+SHIFT+F10, но може да бъде конфигурирано по ваш избор.

Автор: Пеню Дачев