Системни: Imtec Battery Mark

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 27 авг. 2009

Тестването на компютърен хардуер не е нова идея и мания. Но проверката и отчетът на състоянието на батерията на лаптоп е от по-иновативните идеи напоследък.

С Imtec Battery Mark това тестване може да бъде направено по два начина –  натоварване на системата или само бърз чек на самата батерия. И при двата метода, след края на теста ви се дава ясна и разбираема информация за състоянието на автономното захранване на машината, както и нейните параметри.

Автор: Пеню Дачев