Системни: Hard Disk Monitor

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 27 авг. 2009

За да не се загуби информация от хардовете ви, освен поддръжката и дефрагментирането им, е важно и да има постоянно наблюдение. С тази задача се заема този софт.

Той следи температурата, местенето на четящите глави, въртенето на плочите, използването и останалите S.M.A.R.T. параметри на диска и предупреждава, ако има проблем, претоварване или някаква възможност за загуба на информация или на самия диск. 

Автор: Пеню Дачев