Системни: Circle Dock

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 28 фев. 2010

Ако качите тази програмка на произволен компютър, тя перфектно замества таскбара и старт менюто и ги прави по-скоро ненужни. А ако свикнете с нея, е много лесно.

За разлика от други подобни програми – и на десктопа – Circle Dock ви позволява да имате няколко слоя (условно казано подредени в дълбочина), така че можете да групирате сходни или свързани есктри в папки, които могат да съдържат както други папки, така и документи и програми.

Всички видими елементи – на заден план, централния бутон, околните продукти и техните етикети – всички са в уникални създадени прозорци и местоположение и са наредени в концентрични кръгове.

Разбира се, цялата досадна работа по подреждане и групиране на наличните на компютъра програми става с drag-and-drop, имате на разположение много скинове съвместими с Rocket Dock и Object Dock, смяната на кръговете и тяхното завъртане става с мишката. По подразбиране скриването и показването става с F1 или със средния бутон на мишката.

Приложението е тествано и работи и с няколко монитора.

Автор: Пеню Дачев