Преименуване: CaterpixeR

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 27 сеп. 2009

Дори да успеете да преименувате повече от един файл през експлорера, то резултатът невинаги е задоволителен. А с този софт всичко става бързо и с много опции.

В новите имена може да сложите каквото прецените, дори и подредни цифри и букви, както и всякаква друга информация. Поддържа се дори и преименуване на много файлове в различни папки и копирането им в друга папка вече с новите имена.

Автор: Пеню Дачев