Новостите в хард дисковете – част 3

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Софтуерни пречки за нарастване на HDD обема

Софтуерните пречки пред нарастването на обема на твърдите дискове произтичат от ограниченията за максималните стойности на различни параметри в BIOS, IDE/ATA спецификациите, дяловата структура (MBR/GPT), операционните и файловите системи (FAT/NTFS). Някои от по-важните преодолени бариери са:
– 10 МВ: първите IBM PC/XT модели с твърд диск не поддържат друг размер (използват 5.25″ диск на Seagate с „пълна височина”, т.е. колкото две сегашни CD/DVD устройства).

– 32 МВ: DOS 3 – въпреки че използва FAT16 (разширена спрямо дотогавашната FAT12), не поддържа по-големи дялове, преодолява се първо в Compaq DOS 3.31.
– 504 МВ: следствие от комбинацията (съобразяване с по-рестриктивното) между ограниченията в BIOS и IDE/ATA, преодолява се като се преминава от реални цилиндри/глави/сектори (Cylinder/Head/Sector – CHS), към „фиктивни” такива.
– 2 GB: максималният обем за FAT16 дял (с 32 КВ клъстери), преодолява се чрез разделяне на диска на няколко дяла (за разлика от времената на 32 МВ този подход вече е популярен и по-удобен по ред причини) или чрез FAT32.

– 8 GB: максималният обем за CHS диск в BIOS, преодолява се като се преминава на 28-bit LBA (Logical Block Adress) система за адресиране на твърдия диск (чрез последователни адреси вместо фиктивните цилиндри, глави и сектори).
– 128 GB: максималният обем за 28-bit LBA диск, преодолява се с въвеждането на 48-bit LBA в ATA-6 (заедно с UltraATA/100).

Стандартите, използвани към момента, обуславят следните текущи бариери:
– 2 ТB (1 TeraByte = 1024 GB, освен за маркетинговите отдели на производителите на твърди дискове, където 1 TB = 1000 GB): максималният обем за диск, използващ MBR (Master Boot Record) дялова структура с 512 байтови сектори; най-вероятно ще се преодолее чрез новата GPT (GUID Partition Table) дялова структура (поддържа се от U/EFI BIOS, използван в Intel и MSI дънни платки и от Windows Vista SP1 нагоре), но може и MBR да се разшири до 4 КВ сектори (т.е. до 16 TB общо).

– 16 TB/256 TB: максималният обем на 32-bit NTFS (x86 и x64 WinXP/Vista/7) дял с 4 КВ/64 КВ клъстери; най-вероятно ще се преодолее с изменение в операционната система (NTFS е специфицирана до 64-bit с 64КВ).
– 128 PB (1 PetaByte=1024TB): максимален обем за 48-bit LBA с 512 байтови сектори; най-вероятно докато се достигне тази бариера ще се използват 4 КВ сектори.

Бъдещи бариери, обусловени от настоящите стандарти:

– 1EB (1 ExaByte=1024PB): максимален обем за 48-bit LBA с 4 КВ сектори; може да се преодолее с евентуално разширение до 64-bit LBA и/или по-големи сектори.
– 8ZB (1 ZettaByte=1024EB): максимален обем за GPT с 512 байтови сектори; най-вероятно докато се достигне тази бариера, ще се използват 4 КВ сектори.
– 64ZB: максимален обем за GPT и 6 4-bit LBA с по 4 КВ сектори.
– 1YB (1 YottaByte=1024ZB): максимален обем за 64-bit NTFS с 64 КВ клъстери.

 

Автор: Стоян Спахиев