Методика за оценяване PCmania mark

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 22 апр. 2009

Характеристиките на продукта се разделят в четири категории. Всяка категория получава оценка между 0 и 6, а общата PCmania mark оценка съответно е средно аритметичната стойност (освен ако не е указано, че някоя от индивидуалните оценки е с по-голямо тегло) от оценките на петте категории.

Категория „производителност”: оценка 6 се дава на най-бързата платка към момента и съответно по-бавните получават по-ниски оценки. По-голямо значение се отдава на производителността в реални условия (игри) и по-малко на синтетични тестове. При дънните платки в скоби след името на категорията се отбелязва за какви процесори са предназначени (Intel или AMD) и сравнението се прави спрямо другите платки за съответния процесор.

Категория „производителност в класа ххх-ууу лева”: оценка 6 се дава на най-бързата платка към момента, която не струва повече от ууу и съответно по-бавните получават по-ниски оценки. Отражението на тази категория върху общата оценка е такова, че дори и модели от среден и нисък клас могат да получат нелоши оценки, ако се представят добре в рамките на дадения ценови сегмент.

Категория „функционалност”: тук се изреждат значимите функции (или липсата им) със знак „+” или „–” пред тях, който показва дали те са предимство или недостатък. В повечето случаи оценката се формира като от 6 се извади броят на знаците „минус”. За някои не толкова съществени недостатъци се изважда по-малко от единица, както и в редки случаи някои съществени предимства компенсират влиянието на част от недостатъците. Например видеоплатка с GeForce чип без вход за SPDIF-кабел ще получи оценка 5, ако няма други значими недостатъци или предимства.

Категория „оползотворяване на елементите”: тук се изреждат значимите възможности на чипсета/видеоускорителния чип, до които продуктът предоставя лесен достъп на крайния потребител – те имат знак „+”. След това се изреждат значимите възможности на чипсета/видеоускорителния чип, които в конкретната реализация на продукта не могат да се използват (или са трудно достъпни) от крайния потребител – те получават знак „–”. В повечето случаи оценката се формира като от 6 се извади броят на знаците „минус”. За някои не толкова съществени пропуски се изважда по-малко от единица.

Например дънна платка с ICH10R южен мост (X58/P45/G45 и др.), която предоставя един-единствен PCI Express x1 слот и има Gigabit Ethernet мрежови контролер (с PCIe или Intel интерфейс) ще получи следния ред: „- четири PCIe линии са недостъпни” (южният мост предоставя общо 6 бр.) и оценка 5, ако няма други значими недостъпни възможности на чипсета или някой друг от контролерите на дъното.

За информация и без да участва във формирането на общата оценка, се добавя и категория „уникалност / специфични свойства”: тук се изреждат значими характеристики на продукта, които го отличават от продуктите на другите производители, използващи същия чипсет (за дънни платки) или същия видеоускорителен чип (за видеоплатки). В повечето случаи за всяко такова предимство оценката се увеличава с единица, но за някои по-несъществени увеличението може да бъде и по-малко.
Например видеоплатка с Radeon HD4850 чип, която се различава от референтния дизайн и има безвентилаторен охладител ще получи оценка 1, ако няма други уникални характеристики.

Автор: Стоян Спахиев