Коледни видеоускорители 2008

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 17 дек. 2008

Производителите на видеоускорителни чипове запълниха някои празноти в продуктовите си линии. nVidia и ATI все още използват основната архитектура на чиповете, които пуснаха преди две години – GeForce 8xxx и Radeon HD2xxx. Чиповете претърпяха някои еволюционни промени през тези две години, преминаха през няколко производствени процеса (90nm, 80nm, 65nm, 55nm) и съответно натрупаха изчислителни блокове, тактова честота и съответно производителността нарасна съществено. От друга страна основната функционалност не бе променена – универсални Shader конвейери, поддържащи DirectX10/10.1 и съответно Shader Model 4.0/4.1.
При AMD HD2xxx бяха подменени във всички класове (висок, среден и нисък) от HD3xxx и след това от актуалните в момента HD4xxx. nVidia замениха GF8xxx с GF9xxx, но в много от случаите с просто преименуване, без промяна на продукта. В момента GeForce фамилията от среден и нисък клас съдържа множеството GF9ххх модели, а във високия клас са разположени по-новите GeForce GTX чипове. Подмяна на архитектурата и нова функционалност можем да очакваме през 2009, когато ще се появят наследниците на GeForce8/9/GTX и Radeon HD2/3/4, които ще работят с DirectX11. Производителите с минимален пазарен дял S3 и Matrox също обявиха по няколко нови модели в своите пазарни ниши.

Radeon HD4000

В долния край на високия сегмент AMD добавиха Radeon HD4830, използващ RV770 чиповете, познати от HD4850/4870, но с някои дезактивирани блокове (по този начин се оползотворяват тези чипове, част от чиито блокове имат производствени дефекти или не могат да работят на по-висока тактова честота). Radeon HD4830 запазва от RV770 256-битовия интерфейс за достъп до паметта и 16-те финализиращи блока (ROP), но обработващите модули са намалени от 10 на 8 (всеки от които съдържа 16 Shader процесора с по 5 изчислителни блока или общо 640 вместо пълните 800 на RV770) и съответно текстуриращите блокове са намалени от 40 на 32. Тактовите честоти при HD4830 също са намалени спрямо тези на HD4850 – при HD4830 чипът работи на 575MHz (вместо 625MHz), а паметта е от тип GDDR3 и работи на 900MHz/1800DDR (вместо 993MHz/1986DDR). Референтният дизайн на платка за HD4830 дублира този на HD4830 и съответно охладителят не използва пространството над съседния PCI/e слот. Предоставени са два CrossFire конектора за многоплаткова работа с до четири видеоплатки, използва се един допълнителен 6-изводен захранващ куплунг.

Двучиповите видеоплатки получиха няколко допълнителни модификации – Radeon HD4850X2 използват същия PCIe 2.0 комутационен чип като при HD4870X2, но с по-бавните HD4850 чипове и по-бавната GDDR3 памет (вместо GDDR5). Също като при HD4870/X2, така и при HD4850/X2, тактовите честоти за едно- и двучиповите платки са еднакви и съответно Radeon HD4850X2 използва чипове, работещи на 625MHz, и памет, работеща на 993MHz/1986DDR. Също като HD4870X2, така и HD4850X2 има един CrossFire конектор за двуплаткова работа (съответно три- или четиричипов CrossFireX режим – в зависимост от това дали се свързва с HD4800 или HD4800X2 платка), един 6-изводен и един 8-изводен конектори за допълнително захранване и охладител, заемащ пространството над съседния PCI/e слот. Radeon HD4850X2 консумира около 226W. Вече се предлагат и всички комбинации чип/обем памет – HD4850 с 512MB/1GB, HD4870 с 512MB/1GB, HD4850X2 с 2х512МВ/2х1GB и HD4870X2 с 2х512МВ/2х1GB.

GeForce 9600GSO 512MB

Продукт на поредната номерационна еквилибристика на nVidia е “GF9600GSO 512MB”. Досегашните GF9600GSO представляваха преименувани GF8800GS – използваха G92/b чип с 96 активни Shader процесора, 48 текстуриращи блока, 12 финализиращи (ROP) и 192-битов интерфейс за достъп до паметта (съответно с обем кратен на 384MB). Новите GF9600GSO 512MB нямат нищо общо с досегашните, а използват G94/b чипа, познат от GF9600GT, но с намален брой активни Shader процесори (48 вместо 64) и текстуриращи блокове (24 вместо 32). Всички останали параметри на GF9600GT и GF9600GSO 512MB са еднакви – 16 финализиращи блока (ROP), 256-битов интерфейс за достъп до паметта, 512МB GDDR3 памет, работеща на 900MHz/1800DDR, Shader процесори, работещи на 1625MHz и 650MHz тактова честота за останалата част от GPU-то. Запазва се и дизайнът на платките – охладителят не използва пространството над съседния PCI/e слот, предоставя се един SLI конектор за работа в двуплатков режим, използва се един 6-изводен конектор за допълнително захранване. Консумацията на GF9600GSO 512MB е около 83W.

S3 Chrome500

Миналата година S3 обявиха чип (използван в платката S3 Chrome 430GT), който поддържа всички съвременни технологии – DirectX10.1, PCI Express 2.0, подпомагане на Blu-ray/HD-DVD H.264 видео декомпресията и т.н. Производителността му бе съизмерима с тази на чиповете на ATI и nVidia от ниския ценови клас. Оттогава цената на 430GT спадна от 60$ на 40$ и се появи малко по-бързия вариант 440GTX с цена 50$, тактова честота на чипа 725MHz (вместо 625MHz) и 256МВ GDDR3 памет, работеща на 700MHz/1400DDR (вместо 500MHz/1000DDR GDDR2).

Обявен бе и нов чип – Chrome500 с няколко малки допълнения спрямо Chrome400 – вграденият HDMI звуков контролер вече поддържа 7+1 канален звук, добавен е DisplayPort контролер (при Chrome400 DP се поддържа чрез външен чип), а драйверите дават възможност за използване на графичния процесор за изчисления, несвързани с видео изображението (GPGPU) и OpenGL3.0. S3 сами продават видеоплатки и засега предлагат един Chrome500 модел – 530GT цена 45$ и разполагащ с 512MB GDDR2 памет, работеща на 500MHz/1000DDR и чип, работещ на 625MHz. Консумацията на енергия на S3 Chrome 530GT е под 25W.

S3 предлагат и модификации на Chrome400 чиповете си за вградени системи – Chrome 4300 embedded, както и за мобилни компютри – Chrome Ultra Low Power 430ULP, 435ULP и 440ULP, но също като настолните им видеоплатки всички тези продукти имат апокрифен характер и пазарният дял на всички S3 продукти (включително чипсетите на VIA с вграден видеоускорител) е под 1%.

Matrox М

Matrox пуснаха нова серия видеоплатки – „Matrox M”. Те поддържат DirectX9 (и съответно Vista Aero), използват безвентилаторно охлаждане, незаемащо пространството над съседния PCI/e слот, имат PCI Express x16 интерфейс и 512MB памет. Предлагат се модели с по два или четири видео изхода (и DVI цифрови и VGA аналогови) в платки с пълен размер или Low Profile. Една единствена от петте платки, представени до момента (M9125) поддържа двуканален DVI (dual-link) и разделителна способност 2560х1600 (за 30” монитори), но за съжаление тя има само два видеоизхода. Всички останали поддържат цифрови видеоизходи максимум до 1920х1200 (24” монитори). Платките с по два изхода поддържат в аналогов режим до 2048х1536, а тези с по четири – до 1920х1200. Тези ограничения изглеждат малко странно, тъй като единственият коз на Matrox е именно многомониторната поддръжка (неслучайно Matrox M е единственият засега графичен ускорител с четири вградени видеоизхода), а nVidia и ATI вече предлагат видеоплатки (макар и двучипови), някои от които поддържат по четири 2560х1600 монитора.

AMD FireGL и FirePro

Професионалната линия на ATI получи своите първи DX10 представители под наименованието „FireGL 3D 2007”. FireGL V3600 и V5600 са аналози на Radeon HD2600/RV630. FireGL V86xx са аналози на Radeon HD2900XT/R600 и използват GDDR4 памет – до 2GB при V8650. FireGL V7600 използва R600 чип, но с намалена наполовина шина за достъп до паметта (256-bit вместо 512-bit) – това показва, че можем да очакваме появата на Radeon HD2900Pro със сходни характеристики. FireGL V7700 е аналог на HD3870, FirePro V3700 – на HD3400, FirePro V3750 и V5700 – на HD4600, a FirePro V8700 – на HD4870.
FireMV фамилията е обогатена с един модел, базиран HD3400 – FireMV 2260 256MB, който поддържа два DisplayPort изхода до 2560х1600 или два DVI до 1920х1200 и се предлага с PCIe 2.0 x1 или х16 интерфейс.

Mobility Radeon

В мобилния сегмент са обявени Mobility Radeon HD2600/XT и HD2400/XT – аналози на настолните модели. HD2700 се позиционира между HD2600 и HD2600XT и по-скоро се използва за преминаване към „продуктови номера без буквени наставки”. Освен това ATI използват похвата на преименуването, за да обявят „новите” Mobility Radeon X2300 (90nm) и X2500, които всъщност са поредните X1300 и X1600 превъплъщения. Последният “Mobility 2000” продукт е HD2300 (90nm), който представлява хибрид, добавящ UVD модул за H.264/VC-1 декомпресия към X1300/X2300. От неговите характеристики става ясно, че UVD модулът е изграден от 10 милиона транзистора (X2300 – 105 милиона, HD2300 – 115). Mobility Radeon HD3400, HD3600 и HD3800 са аналози на настолните чипове със съответните моделни номера като изненадващо мобилните фамилии имат повече членове. Предлагат се и двучипови модели HD3850X2 и HD3870X2.

ATI смятаха да разширяват дейността си и към мобилните телефони и джобни устройства (техен клиент беше ST Microelectronics, които лицензират Unified Shader архитектурата на ATI с цел влагане в своите продукти за този сегмент – процесори и др.). Във връзка с влошените финансови показатели на AMD обаче бе взето решението Xilleon (продукти за телевизори) и Imageon (продукти за мобилни телефони) да бъдат продадени. Засега е намерен купувач на Imageon (Broadcom), но и процедурата за Xilleon няма да се забави. От друга странна, именно мобилните телефони и устройствата за домашно развлечение са следващото поле, в което се очаква да навлязат х86 процесорите (ако плановете и на AMD и на Intel за все по-голяма интеграция и все по-малка консумация на енергия успеят), така че едно подобно отстъпление може би ще бъде само временно.

Автор: Стоян Спахиев