Картинки: WIA Loader

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!
author image by PC Mania | Archive | 0 Comments | 19 окт. 2009

Ако използвате фотоапарат или камера с карти, тази програмка ще ви е полезна – тя автоматично сваля снимките на хард диска и ги подрежда, както сте я настроили.

Ако сте указали, може да бъдат преименувани самите снимки и/или само папките, да им бъде променена ориентацията, както и да им се смени ексхифът или софтирането.

Автор: Пеню Дачев