Интернет: WiFi SiStr

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Всеки в наше време ползва безжичен интернет – дали в работа, дали в университета, колежа или училището, няма значение. Този софт ще ви помогне да знаете силата на сигнала – просто след като инсталирате WiFi SiSt и я настроите, се появява малко правоъгълниче, на което е изписана силата на сигнала в единица, която сте избрали вие. 

Поддържат се седемнадесет езика (няма български, но се търсят ентусиасти за целта), има много теми, а може да направите и собствени. Има и лесно разбираем интерфейс. Може дори да сложите и звукови аларми при определена сила на звука.

Автор: