Автори ще използват машинно обучение за невъобразими космически ужаси

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Главният проблем при създаването на т.нар. "Cosmic Horror" се състои в това, че човешкият мозък напрактика не може да сътвори нещо, отвъд неговите способности за възприятие. Да, той може да комбинира по невъобразим начин елементи от заобикалящия го свят, за да постигне внушителна гротеска, но не може да измисли елементи, които никога не е виждал и са отвъд неговото разбиране. Този проблем може да бъде забелязан, както в литературата, така и в другите форми на развлечение, в това число и любимите ни електронни забавления.

Оригинално решение на този проблем търсят авторите на rogue-like екшън платформъра Source of Madness. Те използват машинно обучение в комбинация с процедурно генериране, за да изградят "Лъвкрафтски" нива и чудовища, които да са достатъчно откачени и невъобразими. Друг е въпросът доколко изкуственият интелект може да надхвърли тези ограничения – той се обучава, събирайки информация, анализирайки я с помощта на алгоритми и пак с тяхна помощ генерира търсените обекти т.е. отново става въпрос за съчетаване по немислим начин на вече съществуващи концепции. Това решение обаче чисто математически може да генерира много повече комбинации, отколкото човек е способен да измисли. Доколко авторите са успели – можете да видите от този кратък трейлър.

Source of Madness ще излезе през следващата година, като играта се очаква за Steam и Switch.